Navigace: Vladimír Slavík > Rozpočtový proces (19): Výdaje kapitálové

Rozpočtový proces (19): Výdaje kapitálové

 

Kapitálové (investiční) výdaje mají pro rozvoj obce ten největší význam. Jsou to výdaje do infrastruktury a do staveb, sloužící občanům k uspokojování jejich společenských, kulturních, sportovních, sociálních a i  jiných  potřeb. Mezi tyto patří kulturní dům se společenskými místnostmi, kavárna, knihovna, sportovní   hala, fitcentrum, klubovna pro mládež a také zdravotní středisko a možná i vhodné bydlení pro seniory s potřebným zázemím. A některé  další  objekty dle požadavků občanů. Vzhledem k vysoké finanční náročnosti této výstavby lze tuto úspěšně realizovat pouze podle  dlouhodobého plánu, který je v souladu s plánem územním.

U kapitálových výdajů platí  stejná pravidla jako v rodině nebo ve firmě.

 Čím méně se utratí na různé „zbytečnosti“, tím více zůstane  peněz pro  potřeby zásadního významu.

Pro rok 2018 se plánuje  v rozpočtu Hrabové na investice úctyhodná  částka  19 938 tis. Kč.

Z  toho na výstavbu nové MŠ  5 061 tis. Kč, pro dovybavení  ZŠ  1 860 tis. Kč, pro modernizaci obecních bytů 2 400 tis. Kč, na rozšíření hřbitova 500 tis. Kč a na stavbu nových kanceláří v budově radnice včetně budoucí přístavby kulturního sálu 6 182 tis. Kč.  To jsou údaje, které jsem opsal z rozpočtu, schváleného zastupitelstvem Hrabové 18.12.2017.

 Kapitálovým výdajům se opětně  věnovali naši zastupitelé na zasedání dne 26.3.2018, viz bod jednání č.3, ke kterému je v zápise z tohoto zastupitelstva  uvedeno:

„Starosta odkázal na přiloženou tabulku a vyzval zastupitele k diskusi.“

Tato tabulka však nebyla nikde zveřejněna a její obsah je znám pouze zastupitelům. Pravděpodobně jsou v ní uvedeny konkrétní  investice, které by určitě zajímaly  i veřejnost.

Třeba mě by zajímalo, zdali bude postavena krytá čekárna na zastávce MHD Kostelík nedaleko prodejny Hruška. Byl to můj požadavek v rámci ankety, kterou před nedávnem organizoval sám pan starosta Igor Trávníček.  Ale bohužel, konkrétní výsledky této ankety nebyly nikde zveřejněny.  Nebo  kdy bude opravena lesní cesta (parcela č. 2544/1), vedoucí od Pilíků směrem k Mitrovicím.  A i další investice, plánované v roce 2018.

Hledal jsem podrobnější informace o letošních investicích i  na webových stránkách Hrabové. V rubrice „Ukončené zakázky“  jsem se dozvěděl, že byla uskutečněna oprava propustku na ulici Ve Stromoví za 2,3 mil. Kč. Tím se tento propustek zařadil mezi mosty a zodpovědnost za  jeho další údržbu přešla z  MOb Hrabová na Ostravské komunikace.  Dále jsem na webových stránkách Hrabové zaznamenal informace o plánované  stavbě chodníku podél ulice Paskovské  v úseku Na Šajaru - Šlejharova za 651 tis. Kč  a o zakázce na zhotovení  PD, IČ, AD pro přístavbu kanceláří naší radnice za 962 tisíce Kč. Jinak již nic.

Pochopitelně vím, jak si v této situaci pomohu. Požádám o zaslání uvedené tabulky předsedu komise VDE  Honzu Dvořáka, který mi určitě vyhoví.  Ale jak získají tyto informace ostatní občané? Nebo to není vůbec  důležité, aby o těchto záležitostech byli informováni?

10.5.2018    V.S.

 
© vladimirslavik.netstranky.cz - vytvořte si také své webové stránky zdarma