Navigace: Vladimír Slavík > Rozpočtový proces (20): Rozpočtová opatření

Rozpočtový proces (20): Rozpočtová opatření

 

Rozpočet obce může být v průběhu roku operativně upravován, a to pomocí tzv. rozpočtových opatření.  Postup tohoto procesu je popsán v  § 16 zákona č. 250/2000 Sb.

 Rozpočtová opatření se zveřejňují, a to na internetových stránkách obcí  do 30 dnů od jejich schválení .

Nyní k denní praxi těchto záležitostí  v Hrabové.  Jako příklad uvedu rozpočtové opatření, schválené radou dne 25.4.2018 (viz usnesení rady č. 91/2093).

Zvyšují se běžné výdaje § 3612, pol. 5169 o 500 tisíc Kč a snižují se běžné výdaje §3612, pol. 5171 o stejnou částku.

Tato informace se znovu duplicitně zveřejní na webových stránkách Hrabové v rubrice „Rozpočet“.

Zajímá mě, zdali si vůbec někdo z občanů tyto údaje  přečte, a když ano, zdali je pochopil. Velice o tom pochybuji a pokládám  tento způsob  informování občanů za vrchol současné komunální byrokracie. Bez příslušného slovního komentáře jsou uvedené údaje pro běžného občana naprosto nesrozumitelné. Ale podle platné legislativy je vše v pořádku.

Umím si představit, kolik  času takto zveřejňovaným informacím o rozpočtových opatřeních musí věnovat příslušná úřednice MOb. Především se všechny tyto změny  musí napsat do usnesení rady. A pak ještě  znovu na internetové stránky. Přitom konkrétní praktický přínos pro veřejnost je u těchto informací nulový. Vždyť nikdo neví, co se za těmito paragrafy a citovanými odstavci ukrývá.

Zajímalo mě, jakým způsobem zveřejňují tato rozpočtová opatření v sousedních městských obvodech, konkrétně v Nové Bělé, Staré Bělé a v Polance nad Odrou.

 Všude se slovními komentáři, ze kterých je zřejmý důvod těchto opatření. Takže tamní občané (pokud se o tyto záležitosti zajímají) mají perfektní informace o těchto změnách.

11.5.2018    V.S.

 
© vladimirslavik.netstranky.cz - vytvořte si také své webové stránky zdarma