Navigace: Vladimír Slavík > Rozšíření zeleně v Hrabové

Rozšíření zeleně v Hrabové

Rychlost.cz - poptávka připojení

 

Jde mi o výsadbu stromů na prázdných místech kolem místních komunikací Domovská, K Pilíkům a také kolem cyklostezky, vedoucí od konce ul. Bělská do Mitrovic.  Je zde možnost vysadit cca 100 stromů, což by významně prospělo životnímu prostředí v Hrabové.

Vím, že finanční náklady na výsadbu stromů jsou vysoké, musí se s nimi počítat v rozpočtu obce. Proto jsem v listopadu 2022 využil svého občanského práva a požádal, aby příslušné náklady byly zahrnuty do rozpočtu na rok 2023.

Pan starosta Milan Slíva se k tomuto mému návrhu vyjádřil  takto:

„Cíl zajisté chvályhodný a jsem pro jeho realizaci, ale rozpočet bych nerad viděl jako zdroj pro jeho realizaci. Pro výsadbu nových stromů existuje poměrně hodně dotačních titulů. Pověříme komisi výstavby, dopravy a ekologie, ať zpracuje návrh realizace a pokusíme se na to získat dotace.“

Z této odpovědi jsem usoudil, že  výsadba stromů není prioritou  MOb Hrabová pro rok 2023, ale že s výsadbou bude počítáno v dalších letech. Zpracováním návrhu realizace  bude pověřena komise dopravy, výstavby a ekologie. Pokládám toto stanovisko pana starosty za  uvážené, jde o akci, která se musí důkladně připravit, a podle názoru pana starosty lze finance získat z dotací.

Ještě mne zajímalo,  proč se výsadba stromů na vhodných místech kolem některých  místních komunikací neprováděla v dřívějších letech. Poslal jsem tento dotaz do Hrabovských listů, a odpověď byla zveřejněna v lednovém čísle HL.  Dozvěděl jsem se toto:

„V letech 2021 až 2022 se z větší části řešila obnova zeleně na Šídlovci, a to jak kácení tak nové výsadby. Na ulici Domovské bylo v roce 2022 provedeno několik ořezů a kácení dřevin. Na ulici K Pilíkům byly provedeny plošné ořezy suchých větví a náletových dřevin. V příštím roce se bude realizovat poslední část obnovy zeleně na Šídlovci a taktéž se bude pokračovat s ořezy na ulici K Pilíkům. V roce 2023 počítáme i s výsadbou dřevin.“

Na můj dotaz, proč se výsadba stromů  neprováděla v dřívějších letech, nebylo reagováno.  Místo toho mi  byly poskytnuty informace, o které jsem nežádal. Konkrétně  o obnově zeleně na Šídlovci a o ořezech a kácení dřevin na ulicích Domovská a K Pilíkům.

Poněkud mne překvapilo, že na můj dotaz odpovídala referentka místního úřadu, a ne třeba pana starosta nebo radní, který má ve své gesci životní prostředí.  Myslím si, že tato oblast je v prvé řadě záležitostí námi volených zastupitelů. Ti rozhodují o rozpočtu a o akcích, které je nutno řešit. Úřednice městského obvodu pak následně zajišťují realizaci provedených rozhodnutí.

 Podle sdělení pana starosty se tímto  problémem bude zabývat  komise dopravy, výstavby a ekologie. Na  prosincovém zasedání  této  komise se tak nestalo. Výsadba stromů  není obsažena ani v předběžném programu jednání komise, které je plánováno na leden 2023. Že by pan  starosta na svůj příslib zapomněl?

7. 1. 2023     V.S.

 

 
© vladimirslavik.netstranky.cz - vytvořte si také své webové stránky zdarma