Navigace: Vladimír Slavík > Rozvoj Hrabové v letech 2023 - 2026

Rozvoj Hrabové v letech 2023 - 2026

Rychlost.cz - poptávka připojení

 

Vše podstatné je uvedeno  ve volebních programech SNK Hrabované a hnutí Ostravak. Bude se stavět nová hasičská zbrojnice, sportovní hala, řešit se bude dostavba kanalizace,  dokončí se úpravy prostor před radnicí, oblast Pilíků se upraví pro rekreaci a volnočasové aktivity, zvýšená pozornost bude věnována rozvoji zeleně, na Šídlovci se provede optimalizace dopravy a rozšíří se parkovací plochy.

Mimo to se ve schváleném rozpočtu na rok 2023 počítá s přestavbou bývalé školky na Šídlovci na byty, v budově  základní školy se zvětší prostor pro školní družinu a dokončí se úpravy hřbitova. Prozatím se neplánuje odstranění budovy bývalé školky na ulici V. Huga na Šídlovci.

 V oblasti dopravní infrastruktury je v rozpočtu na rok 2023 stavba chodníku k hasičské zbrojnici,  oprava cesty  „K Pilíkům“ a výkup pozemků pro budoucí chodník kolem cesty "U Řeky".

Je  pravděpodobné, že vzhledem k vysokým cenám energií se i na střechách budov ve správě MOb budou montovat fotovoltaické panely. Je také pravděpodobné, že vzhledem k vysokým cenám pohonných hmot  se budou upravovat stávající cyklostezky tak, aby umožnily v letních měsících  dopravu do zaměstnání, škol a do rekreačních oblastí bez použití aut.

Mimo uvedené investice se má stavět kruhový objezd u čerpací stanice Schell,  dopravní propojení Průmyslové zóny s Plzeňskou ulicí, a možná i podjezd pod železniční trati ve Vratimově. To vše by mělo příznivý vliv na dopravní situaci v Hrabové. Zlepšení kvality vody ve vodních nádržích Pilíky nastane po rozšíření čističky odpadních vod v Paskově. Průjezd nákladních aut přes Hrabovou se sníží po dokončení stavby kanalizace na Mitrovické ulici v Nové Bělé.

Všechno ale může být zcela jiné. Mnozí ekonomové předpovídají nástup dlouhodobé recese z výrazným poklesem HDP a s růstem nezaměstnanosti. To by mělo negativní dopady i  na obecní rozpočty. Místo výstavby a rozvoje infrastrukury by se musely řešit zcela jiné problémy.

20. 12. 2022    V.S.

 
© vladimirslavik.netstranky.cz - vytvořte si také své webové stránky zdarma