Navigace: Vladimír Slavík > Schůzka s paní Mgr. Ivanou Bollogovou

Schůzka s paní Mgr. Ivanou Bollogovou

Této  schůzce předcházela delší  korespodence prostřednictvím mailů, a nakonec jsme se domluvil na osobním setkání.

Dopředu jsem avizoval, že se budu zajímat o následující problémy:

1. Problematika současných zdravotnických zařízení v Hrabové,

2. Pracovní náplň odboru sociálního, organizačního a vnitřních věcí.

3.  Sociální služby pro seniory.

U bodu 1 jsem položil otázku, zda se v Hrabové perspektivně uvažuje se stavbou moderního zdravotního střediska, kde by se více dbalo na potřeby občanů. Tedy především oddělené čekárny (aby lidé s infekčními nemocemi nenakazili ty zdravé), odpovídající parkoviště, velikost ostatních provozních místností z pohledu medicíny 21. století atd. Dostalo se mi odpovědi, že neuvažuje,  problematikou zdravotnictví se náš městský obvod doposud nezabýval.

Největší diskuse byla při vysvětlování, co všechno musí zajišťovat náš sociální odbor. Snažil jsem se získat odpověď na to, proč se pracovní náplň našeho odboru tak liší od ostatních městských obvodů. V nedaleké Staré Bělé stačí na sociální agendu pouze jedna úřednice a ta druhá má na starosti přestupky a matriku. Na vše stačí pouhé dvě úřednice. Sociálně-právní ochranu dětí jim zajišťuje Ostrava- Jih. V nedaleké Polance nad Odrou se sociální problematice věnuje pouze jedna úřednice, a to jen na půl úvazku. Sociálně-právní ochranu dětí jim zajišťuje Poruba. Navíc tam mají i matriku.

Závěr diskuse byl takový, že v oblasti sociální péče  jsme na tom mnohem lépe než jinde. Pokud jde o finance, všechno je kryto z dotací. Konkrétně na sociálně-právní ochranu dětí nám letos přispěje stát částkou 1.088.000 Kč. Doporučil jsem paní magistře, aby s těmito skutečnostmi byli seznámeni prostřednictvím Hrabovských listů všichni občané. Aby si uvědomili, jak velká péče je u nás sociální oblasti věnována.

U sociálních služeb pro seniory jsme probrali současný stav našich dvou zařízení, a to Domu s pečovatelskou službou na Bělské  28  a Domu zvláštního určení na Šrobárové 22. Probírali jsme situaci jak současnou tak hlavně budoucí a shodli se na tom, že seniorům by se měla věnovat mnohem větší pozornost, než tomu bylo doposud. Dokonce jsme se domluvili  na účelnosti Besedy se seniory, při které by paní Bollogová seznámila seniory se současným stavem zdejších sociálních  služeb a vyslechla jejich názory.

Závěrem: Paní magistra mě velmi příjemně překvapila svým zájmem o sociální problematiku, svými dosavadními zkušenostmi a také svými komunikačními schopnostmi.  Byla před časem dokonce zastupitelkou v Karviné, má tedy pochopení i pro problémy  samosprávy. Pokládám tuto úřednici našeho  úřadu za  bezkonkurenční  jedničku a měli bychom si jí patřičně vážit.

2. 2. 2018    V.S

 

 
© vladimirslavik.netstranky.cz - vytvořte si také své webové stránky zdarma