Navigace: Vladimír Slavík > Senior Taxi

Senior Taxi

 

Ne každý senior má ochotné potomky, kteří svým automobilem zajistí  svým rodičům dopravu k lékaři, do obchodu, na úřad nebo za jinými potřebami.

V Hrabové již několik let máme Senior Taxi.  Slouží občanům  nad 70 let a držitelům  průkazů ZTP a ZTP/P.  Žadatel zaplatí za jízdu 25 Kč, taxi  je možno si objednat  až 4 x za měsíc.

 Počet občanů, splňujících věkové a další podmínky pro požádání o taxislužbu, nyní žije v Hrabové cca 700. Výhody  služby Senior Taxi využívá asi 160 z nich, což je přiměřený počet.  V roce 2021 bylo najeto 16 737 km.  Při mém odhadu  délky jízdy  cca 5 km to představuje v průměru 21 jízd na jednoho přihlášeného abonenta.

Provozovatelům této taxislužby zaplatil MOb Hrabová  586 tis. Kč. Vzhledem k rostoucí ceně pohonných hmot se pro rok 2022 očekává výdaj cca 800 tis. Kč, možná i více.

 Tato služba si zasluhuje větší propagaci a také poděkování  ze strany  seniorů, třeba na stránkách Hrabovských listů.

Tímto článkem v Hrabovských novinách oceňuji snahu MOb Hrabová se  postarat i po této stránce o  místní seniory, a to bez ohledu na finanční náročnost této  služby.  

Nemohl jsem si nevšimnout i  velmi dobrého  zajištění služby ze strany odboru, vedeného Mgr. Janou Taichmanovou. Míním tím „Smlouvu o poskytování služeb. “  Perfektní je také evidence nákladů, počtu ujetých km a registr abonentů.

16. 6. 2022     V.S.

 
© vladimirslavik.netstranky.cz - vytvořte si také své webové stránky zdarma