Navigace: Vladimír Slavík > Seniory Hrabové zajímá okolní dění

Seniory Hrabové zajímá okolní dění

 

Je mi 86 let, v Hrabové žiji od roku 1949 a zajímám se  stále o  dění v naší obci.

Hlavním zdrojem  informací jsou pro mne Hrabovské listy a webové stránky MOb. Svým obsahem mne zklamal nový obecní facebook  Tomáše Vojkůvky.

V současné době postrádám více informací o průběhu pandemie Covidu v Hrabové. Jak na tom jsme? Hůře nebo lépe ve srovnání s okolními městskými obvody?  Jak je na tom naše škola?   Každodenně diskutovaným  celostátním problémem je  vysoký počet neočkovaných seniorů.  Je tomu tak i v Hrabové?  Očekával jsem, že se problematikou Covidu  bude více zabývat naše zdravotní komise, ale nestalo se tak.

Hrabovské listy  informují  o zdravotnické problematice velmi  často.  V lednu  vyšel článek „Vakcíny proti Covidu – pravda a mýty“,  v březnu „Imunita a pohlaví“, v dubnu „Aktuální stav v moderní  léčbě pandemie,“  v květnu „Alergická rýma“,  v  červnu  článek „Ambulantní diagnostika a léčba Covidu -19“, v  srpnu „Cévní mozkové příhody“, v září „Hippokratova přísaha-mýty a skutečnost.“ Autorem  většiny uvedených článků je zastupitel MUDr. Gromnica.  Ze sedmi článků se ale  Covidem zabývají pouze tři, což je  s ohledem na závažnost současné situace málo.  V v říjnu a v listopadu  se Hrabovské listy této problematice již nevěnovaly, i když  počet nakažených dramaticky roste.

Chybí  aktuální zprávy od zdejšího  praktického lékaře. V květnových Hrabovských listech je informace, že ordinace MUDr. Menšíka je  zapojena  do programu očkování proti Covidu, ale nejsou vakcíny.  Od té doby nebyla zveřejněna  o průběhu očkování  u zdejšího praktika žádná zpráva.

 Nejde o statistická  čísla, ty asi za jednotlivé městské obvody  vůbec neexistují.  Ale bylo by  vhodné zveřejňovat více článků, vysvětlujících důležitost očkování a třeba i konkrétní popisy  (pokud tyto případy jsou) závažného průběhu nemoci u  místních neočkovaných. Pochopitelně se zaručením anonymity.  Je až neuvěřitelné, kolik občanů pod vlivem různých desinformací očkování odmítá. Nemohl jsem uvěřit svým očím a uším  při  sledování demonstrace odpíračů očkování v Praze.

Bydlím v jižní části Hrabové a dlouhodobým  zdejším problémem je neexistující kanalizace. Měla se již stavět, ale stavba byla odsunuta.  V podobné situaci jsou i některé  další  městské obvody.  Příčina je v nedostatku peněz v městském rozpočtu.  V Hrabové se má dostavba uskutečnit v letech 2024 - 2025. Tato informace je velmi důležitá. Majitelé cca 90 RD budou pak povinni se na kanalizaci napojit, a  finanční náklad může být  velmi vysoký. Vedení městského obvodu by mělo tuto záležitost průběžně sledovat a informovat občany o eventuálních změnách.

Musím se zmínit i o dopravě.  Zdá se mi, že vlivem Prodloužené Mostní se na Paskovské ulici  výrazně snížil počet  těžkých kamionů.  Naproti tomu roste počet osobních aut a Paskovská ulice se stala velmi nebezpečná  pro cyklisty. Jako náhrada se nabízí  místní komunikace K Pilíkům. V úseku od Bělské po restauraci Ve Dvoře však nemá vhodný povrch.V plánu oprav místních komunikací,který byl zveřejněn v červencových Hrabovských listech, však tato oprava nebyla uvedena. A nikdo ji nepožadoval! .

Pokud jde o zdejší životní prostředí, tak je téměř ideální. Čistý vzduch, žádný hluk, v  okolí  původní příroda. Tím míním blízkost Ostravice, rozsáhlé plochy luk, zdejší dvě koňské farmy, nedaleké Pilíky.  Své kouzlo mají i bývalé hráze bývalých rybníků.

Co jsem se tímto článkem  snažil  svým čtenářům sdělit? Že bychom si měli vážit toho, co máme, ale snažit  se všemožně o další zlepšení, mimo jiné i v oblasti informatiky.

19. 11. 2021     V.S.

 
© vladimirslavik.netstranky.cz - vytvořte si také své webové stránky zdarma