Navigace: Vladimír Slavík > Šesté výročí platnosti EIA - Důl Paskov

Šesté výročí platnosti EIA - Důl Paskov

Rychlost.cz - poptávka připojení

 

 Jde o dokument (kód záměru OV9187), pojednávající o negativních vlivech na životní prostředí, vzniklých stavbou a provozem Dolu Paskov v letech 1966 – 2017.  O postupu při odstraňování některých dopadů na životní prostředí činnosti Dolu Paskov a jeho úpravny uhlí pojednává závěrečná část tohoto dokumentu, „Závazné stanovisko“, vydané ministerstvem životního prostředí dne 17. 5. 2018. Platnost tohoto dokumentu končí po 7 letech, tj.  17.5. 2025.

Toto „Závazné stanovisko“ pojednává i o vodních nádržích Pilík 4,5. Aby byly zachovány jako rybníky, je nezbytné zajistit dostatečný přítok vody i po ukončení provozu úpravny uhlí.  Ke splnění tohoto úkolu je nutno dle „Závazného stanoviska“  zpracovat hydrogeologický posudek o tom, zda pro tyto potřeby stačí zbývající zdroje nebo je nutno zřídit gravitační přítok z Lesního potoka. Úkol zpracovat tento posudek byl ministerstvem životního prostředí uložen státnímu podniku Diamo, a dodnes nebyl splněn.

A jak na tuto situaci reagovalo vedení městského obvodu Hrabová? To minulé, v čele se starostou Igorem Trávníčkem nijak, to nynější, v čele starostou Milanem Slívou se „polepšilo“, ale z dosavadních jednání nevznikl žádný závazek s konkrétními úkoly pro s. p. Diamo.

A již zbývá s. p. Diamo  pouze 12 měsíců, aby  tento svůj  závazek splnilo. Po ukončení platnosti „Závazného stanoviska“ zanikne majiteli vodních nádrží Pilík 4,5 tyto udržovat jako rybníky.  Jaký osud čeká toto území po květnu 2025?

Poznámka: Setkal jsem se stvrzením, že vymáhání podmínek, obsažených v „Závazném stanovisku“ by bylo možné pouze v případě konání navazujícího stavebního nebo vodohospodářského řízení.  Protože neproběhlo, nebylo třeba podmínky v něm obsažené vymáhat. V „Závazném stanovisku“ však není o těchto záležitostech žádná zmínka. Jde o složitý legislativní dokument, které může vysvětlit pouze odborník.  Mé doporučení opatřit si výklad právníka na praktickou možnost využití této EIA bylo ignorováno. Výsledkem je, že Pilíky jsou napájeny pouze nečištěnými odpadními vodami a napojení na Lesní potok je v nedohlednu. A výsledkem je také, že náročné práce na tomto dokumentu pro jižní část Hrabové nic nepřinesly. Těmi pracemi míním technickou dokumentaci autorů RNDr. Milana Macháčka, Ing. Pavla Maluchy,Ing.  Luboše Štancla a zpracování "Závazného stanoviska"  Ing. Marty Lapčíkové z ministerstva životního prostředí.

Neděle 19. května 2024         V.S.

 

 
© vladimirslavik.netstranky.cz - vytvořte si také své webové stránky zdarma