Navigace: Vladimír Slavík > Situační zpráva o bývalé školce na ulici V. Huga

Situační zpráva o bývalé školce na ulici V. Huga

Rychlost.cz - poptávka připojení

 

Investorem stavby byly Vítkovické železárny. Začalo se stavět v březnu 1951, kolaudace proběhla v listopadu 1952.  

Brzy po uvedení do provozu se projevily některé problémy. V zápise tehdejšího MNV z roku 1957 je uvedeno: „Ve sklepě je  voda, nedoléhají okna, drolí se podlahy“.

V následujících letech byly opraveny podlahy, nevyhovující okna nahrazena novými, opravila se střecha a provedla se dostavba technického zázemí školky.

Po celou dobu existence této budovy nebyla činěna potřebná opatření k zamezení průniku vody do základů budovy. Následkem toho  v betonových základech  postupně vznikaly trhliny, které se přenesly i do nosných stěn budovy.

Technickému stavu budovy byla věnována větší pozornost až v roce 2018, kdy byl u firmy Ateliér IDEA objednán stavebně technický průzkum tohoto objektu s požadavkem na návrh technického řešení uvedených závad.

Odborníci firmy  Ateliér IDEA zjistili, že nosné obvodové zdi jsou porušeny na několika místech silnými trhlinami vlivem nerovnoměrného pohybu podloží. Příčiny poruch nelze odstranit, lze však eliminovat jejich projevy, a to lokálním plošným vyztužením cihelného zdiva v místě poruch pruty z vysokopevnostní oceli. Uvedená firma zaslala  nabídku na zpracování technického projektu za 148 tis. Kč a propočet nákladů na opravu (2,6 mil. Kč).

Tato nabídka však zůstala v šuplíku tehdejšího starosty a nebyla projednána ani v RMOb, ani v zastupitelstvu.

V roce 2021 byl objednán u firmy MAPRO další stavebně technický průzkum. Odborníci této firmy zjistili zvýšenou vlhkost obvodového zdiva, vysoký obsah soli v omítkách stěn celého objektu, výrazné stopy po zatékání v konstrukci střech, lokální trhliny na zdech, stropech a podlahách. V závěrečné zprávě doporučili demolice objektu.

Výsledky stavebně technického průzkumu projednalo zastupitelstvo dne 15. června 2022 a vyslovilo souhlas s demolici této budovy.

Následkem covidových  restrikcí skončil provoz školky v roce 2021. V září 2022 měly děti již k dispozici novou školku na Bažantově ulici.

Naposled budova školky na ulici V. Huga byla využita  k veřejným účelům v květnu 2022, kdy se zde konala beseda o budoucím „Centru Hrabové“.

 Je zvláštní, že s bouráním školky nepočítá rozpočet pro rok 2023. Na co se čeká? Bude  se objednávat další, již třetí stavebně technický průzkum?

Poznámka na závěr: Je neuvěřitelné, nikdy nebyla snaha zjistit příčiny průniku vody do sklepních prostor školky. V okolních bytových domech a v a Dětském domově se voda ve sklepích nevyskytuje. Proč pouze v tomto sklepě?

18. 1. 2023    V.S.

 
© vladimirslavik.netstranky.cz - vytvořte si také své webové stránky zdarma