Navigace: Vladimír Slavík > Situační zpráva o domku č. 91

Situační zpráva o domku č. 91

Rychlost.cz - poptávka připojení

 

Nechal si ho postavit na počátku minulého století pro svou rodinu pan Inocenc Raška, přední  dělník Vítkovických železáren. Pak se v něm vystřídalo několik vlastníků a nájemníků. Muži pracovali většinou ve Vítkovických železárnách, ženy pečovaly o děti, domácnost a také o přilehlý pozemek. Na zahradě se pěstovaly brambory, ovoce  a zelenina, v přístřešku byly slepice, králíci a někdy i kozy. Většinou zde bydlely dvě rodiny. Naposled jen paní Nazalíková. Byla to sympatická paní, která se mnoho let starala o domek a zahradu. Ale čas je je neúprosný a domek č. 91 v roce 2018 osiřel.

Jelikož se nachází v oblasti, kde se v budoucnu počítá s budováním centra Hrabové, byl včetně zahrady odkoupen městem a svěřen do správy MOb Hrabová.

O jeho dalším využití měli rozhodnout občané Hrabové. Anketa se uskutečnila počátkem roku 2021, avšak nesetkala se s příliš velkým zájmem.  Výsledky byly zveřejněny v únorových Hrabovských listech 2021.  Nejvíce občanů (12) bylo pro umístění stálé muzejní expozice, 8 občanů bylo pro využití jako klubovní místnosti pro místní spolky, stejný počet hlasovalo pro umístění kavárny, cukrárny, kadeřnictví, kosmetického salonu.

O využití domku č. 91 proto rozhodla RMOb.  Prostory v přízemí měly sloužit pro klubovou činnost a jako technické zázemí pro akce, konané v prostoru před radnicí. Podkroví mělo být využito pro výstavy a expozice, včetně historických.

Vzhledem ke stáří domku bylo v březnu 2021 objednáno posouzení jeho technického stavu.  Podrobným průzkumem byla  zjištěna značná vlhkost zdiva a špatný stav dřevěných částí podlah, stropů a střechy.

Přesto byla v dubnu 2022 objednána u společnosti BYVAST  projektová dokumentace za 599 tis. Kč  pro budoucí rekonstrukci tohoto objektu.

Po volbách v říjnu 2022 nově zvolená rada znovu posoudila celkovou situaci, a vzhledem k špatnému technickému stavu objektu nepokládá za vhodné provádět jeho rekonstrukci. Práce na projektové dokumentaci byly proto zastaveny a firmě BYVAST byl uznán nárok na vyrovnání ve výši 285 560 Kč.

O dalším osudu domku č. 91 je rozhodnuto. Ještě určitou dobu bude sloužit potřebám Technických služeb MOb Hrabová jako skladiště, a pak bude odstraněn. Jak se  tato plocha včetně zahrady v budoucnu využije, to je „ve hvězdách“.

16. 1. 2023    V.S.

 
© vladimirslavik.netstranky.cz - vytvořte si také své webové stránky zdarma