Navigace: Vladimír Slavík > Situační zpráva o webu MOb Hrabová

Situační zpráva o webu MOb Hrabová

Předpokládám, že tyto webové stránky mají sloužit pro informování občanů o činnosti zdejší veřejné správy, spolků a organizací a jsou neustále aktualizovány. K dnešnímu dni jsem zjistil následující stav:

Rubrika  „O obvodu“:

 Vynikající je zdejší „Fotogalerie“. Byly doplněny i záznamy všech akcí a aktivit z roku 2021.  Zásluhu na tom mají manž. Hromádkovi.   Chybí  číslo  Hrabovských  listů, které vyšly 1.7.2021. Chybí „Akční plán naplňování Strategie rozvoje MOb Hrabová v roce 2022“, který byl schválen zastupitelstvem 16.6.2021.

Rubrika „Radnice“:

 S určitým zpožděním jsou zveřejňována usnesení  ze zasedání rady a  usnesení a zápisy ze zasedání zastupitelstva.  K dispozici jsou usnesení Finančního výboru z 9.6.2021, Kontrolního výboru z 13.5.2021, Komise výstavby, dopravy a ekologie z 26.4.2021, Komise bytové z 12.5.2021, Komise pro děti a mládež z 24.2.2018, Komise kulturní z 7.6.2021, Komise zdravotní z 9.10.2020 a její plán práce na rok 2021.

Rubrika „Občan“:

Je zveřejněn plán  akcí Klubů pro seniory pro měsíc červenec. Klub Šrobárova 22 plánuje 3 akce, Klub Bělská 28 plánuje 4 akce.

Rubrika „Informační rozcestník“:

Na webových stránkách ZŠ je  zveřejněn zápis a usnesení školské rady ze dne 22.6.2021. Na webových stránkách MŠ je poslední  informace z 31.5.2021 o přijetí dětí do MŠ k 1.9.2021. V seznamu spolků a organizací stále chybí  Klub českých velocipedistů, Spolek Torali, Myslivecký spolek, Klub seniorů a Český svaz žen.

Městské obvody, které vydávají obecní časopisy, mají na svých webových stránkách „Podmínky a ceník inzerce“. Webové stránka MOb Hrabová prozatím  tuto informaci postrádají. Snad je to pouhé nedopatření, které se v nejbližší době napraví.

Závěr:   Až na několik „drobností“  mohou být občané Hrabové s těmito stránkami spokojeni.  Ve srovnání s dřívějším stavem byl učiněn veliký pokrok.

25. 7. 2021      V.S.

 

 
© vladimirslavik.netstranky.cz - vytvořte si také své webové stránky zdarma