Navigace: Vladimír Slavík > Skaut v Hrabové se stal realitou

Skaut v Hrabové se stal realitou

Skaut je spolek, který může  velmi  účinně  působit na děti v době, kdy se vytváří jejich vztah k okolnímu světu.  Míním tím výchovné působení  žádoucím  směrem.   Tato organizace  existuje v mnoha obcích a možná, že se uchytí  i v Hrabové.

 První krok k tomu učinila na začátku letošního roku  paní Jiřina Kelnarová.  Dočetl jsem se o tom v lednových Hrabovských  listech.  Paní Kelnarová v nich píše, že se obrátila na předsedkyni  Okresní rady Junáka paní Hanu Mamčařovou, zda by  z jejich strany byl zájem založit skautskou organizaci i v Hrabové. Odpověď byla kladná.  RMOb  se následně usnesla, aby skautům byla poskytnuta jako klubovna  bývalá mandlovna  v domě č. 22 na Šrobárově ulici.

Hrabovské listy  pak zveřejnily několik  článků  o historii  této organizace, o náplních schůzek a i  informace o komplikacích, způsobených   koronavirovou  nemocí.

V  listopadových HL je článek s názvem „ Skaut v Hrabové se stal realitou“. Paní Hana Mamčařová v něm informuje, že byl ustaven oddíl, ve kterém  je 25 dětí.  Pravidelné schůzky byly zahájeny  11. října.  V celoročním plánu jsou i  jednodenní a vícedenní výpravy, ale to až od listopadu.  V důsledku nedostatku vedoucích  již nebudou v tomto školním roce přibírány další děti.  Pokud by měl někdo ve věku nad 15 let  zájem zapojit se do vedení oddílu,  Okresní rada Junáka zajistí  příslušné vyškolení.

A o tom je můj dnešní článek. Nemůžeme se trvale  spoléhat na  výpomoc  vedoucích, kteří  nebydlí  v Hrabové.  Úkolem dne je získat vedoucí Skautu z řad místních občanů.  Nechci být špatným prorokem, ale pokud se nám to nepovede, tak dříve nebo později Skaut v Hrabové zanikne.

Je nezbytné získat   2 – 3 chlapce nebo dívky ve věku  nad 15 let,  kteří  by  měli zájem vykonávat funkci vedoucích oddílů našich Skautů.

Je to výzva nejen pro vedení obce, ale pro všechny občany.

8. 11. 2021        V.S.

 
© vladimirslavik.netstranky.cz - vytvořte si také své webové stránky zdarma