Navigace: Vladimír Slavík > Skaut v Hrabové

Skaut v Hrabové

Obdržel  jsem zprávu od  předsedkyně Okresní rady Junáka v Ostravě Hany Mamčařové, že 1. října 2021 zahájili skauti v Hrabové svou činnost.

Na prvním setkání,  které se uskutečnilo  1. 10. 2021, přišly  před klubovnou  na Šrobárové  ulici č. 22 děti i se svými  rodiči. Byli informováni  o tom, co je  skauting, co se mohou děti po vstupu do této organizace naučit, jak probíhají schůzky v klubovně, výlety do přírody, letní tábory a další akce. Zájem o členství  ve Skautu projevilo  25 dětí. Ty se budou scházet každé pondělí ve své klubovně v bytovém domě Šrobárova 22.

Prozatím bude vykonávat  funkci vedoucího zdejšího  oddílu přespolní  vedoucí,  pravděpodobně z Klimkovic nebo ze Staré Bělé.

Pokládám tuto událost  pro Hrabovou za velmi významnou. Snad bude zaznamenána i v obecní kronice.

Skauting vznikl cca před 130 lety ve Velké Británii a  brzy se rozšířil  do  všech států světa, s  výjimkou  těch totalitních.  Skauting spojuje  přirozenou touhu dětí po dobrodružství s výchovným působení.  Každý skaut musí  ve svém konání  dodržovat  deset přikázání.

 Jako bývalý skaut si je dodnes  pamatuji:  Skaut je pravdomluvný, věrný a oddaný, prospěšný i ostatním,  je zdvořilý,  je ochráncem přírody, je poslušný rodičům, je veselé mysli, je hospodárný, je čistý v myšlenkách, slovech i skutcích.

Dodržování  těchto zásad je nadčasové. Čím  dříve vznikne  v Hrabové silná skautská organizace, tím lépe.   Organizace, která by měla ne 25 dětí, ale  125, jako má  na příklad  Skaut ve Staré Bělé.

Na webových stánkách  "Skaut Stará Bělá“ jsem se dozvěděl, že zde je 6 oddílů s 120 členy.  Oddílovými vedoucími jsou místní občané  Petr Vavruška,  Anna Hořínková,  Petra Olšovská, Pavel Stuchlý, Vojtěch Kudr a Daniel Branich.

A  je zde zásadní úkol  současné Hrabové:  Jak získat místní skautské vedoucí, kteří by se věnovali výchově naší mládeže?

Mohou k tomu  přispět zdejší  sdělovací prostředky. Míním tím Hrabovské listy, obecní Facebbok, web Hrabova.info, FB Hrabová a FB Ostrava - Hrabová. Pokud jde o Hrabovské noviny, budu se o  to také všemožně snažit.

Pak je zde komise pro děti a mládež. Její předsedkyně paní Jiřina Kelnarová  se zasloužila o vznik Skautu v Hrabové.  Navázala spolupráci s Okresní radou Junáka, společně s dalšími radními zařídila bezplatný nájem klubovny.  To byl velmi důležitý krok. Klubovna je nezbytná  pro zábavnou a výchovnou činnost dětí. Stejně důležití  jsou kvalitní  oddíloví vedoucí.  Bylo by žádoucí, aby se do  snahy o jejich  objevení  zapojili i další členky a členové této komise. Především pan Ing. Radomír Orkáč. Má dlouholeté zkušenosti  s prací s dětmi ve spolku Torali a určitě by dovedl „vytipovat“ z okruhu svých známých vhodné  mladé lidi pro funkci oddílových vedoucích. Věřím, že se tak stane.

Pak zde vidím ještě jeden problém, a to peníze. Vybavení klubovny, organizování  různých aktivit  není zadarmo.  Třeba  dočasné  dojíždění  vedoucího oddílu z Klimkovic nebo ze  Staré Bělé.  Jistě používá auto, a to něco stojí. Skaut není příliš bohatá organizace, žije pouze z podpor sponzorů.

Nebylo by na místě  věnovat z obecní pokladny Hrabové  Okresní radě Junáka přiměřenou finanční  částku ve formě daru?  Těch několik "grošíků" se nám v budoucnu mnohonásobně vrátí.

22. 10.2021     V.S.

 

 
© vladimirslavik.netstranky.cz - vytvořte si také své webové stránky zdarma