Navigace: Vladimír Slavík > Skaut ve Staré Bělé

Skaut ve Staré Bělé

 

Skaut  ve Staré Bělé slaví 30 let od svého založení. Za tu dobu jím prošly stovky členů, uskutečnilo se nespočet skautských schůzek, táborů a výprav na dobrodružstvím.

Tímto sdělením začíná článek v listopadovém Starobělském zpravodaji. Ne všude mohou slavit toto výročí, ne všude existuje tato výjimečná organizace,  preferující  hodnoty,  které vadily totalitním režimům. Proto byl skaut zakázán jak v době Protektorátu tak v době reálného socialismu.

O obnovu skautu po roce 1989 se zasloužili většinou jeho bývalí  členové. Ideály skautingu se nesly v jejich srdcích dle hesla: „Jednou skaut, navždy skaut.“

Byl jsem překvapen, kolik  osobností  ve Staré Bělé bylo odchováno místním skautem  a stále se k němu hlásí.  Jsou to  Jiří Tomášek (39), vedoucí skautského střediska, stolař.  Ludmila Balušková (42), učitelka ZŠ. Marek Štivar (49), jeden ze zakladatelů zdejšího skautu, obchodník. Marie Jurišicová (41), lékárnice. Ondřej Stuchlý (37), architekt. Pavel Stuchlý (45), učitel gymnázia. Pavla Klimková (45), lékařka. Petr Kudělka (42), učitel. Rostislav Hula (20), vedoucí skautů, student. Veronika Bandíková (35), sociální pracovnice. Anna Dlouhá (13) studentka. Jiří Hořínek (54), zakladatel skautu ve Staré Bělé, pracovník Charity.

Každý z výše uvedených  stručně popsal,  jaké hodnoty  ve skautu získal. Odpovědi byly následující:

 Skaut mi dal spoustu kamarádů na celý život. Naučil mne vážit si přírody. Nahradil mi rodinu. Inspiroval mne k povolání pedagoga. Skautské zásady ladily s mým náboženským přesvědčením. Celý můj život respektuji skautské zásady a skautský slib.

Skautské středisko ve Staré Bělé má 132 registrovaných členů a 6 oddílů  včetně old skautů,  světlušek a vlčat. Všichni vedoucí oddílů jsou odchovanci zdejšího skautského střediska.

Bohužel, takovou situaci, jako je ve Staré Bělé, v Hrabové  prozatím nemáme.  

Ale můžeme ji  mít, pokud využijeme  pomoc, nabídnutou Okresní radou  Junáka.

Své místo  v tomto počínání mohou  mít i Hrabovské listy, a to  publikováním informací o aktivitách  nedávno založeného oddílu,  o dění v jejich klubovně na Šídlovci  a především v pomoci při  hledání vedoucích oddílů z řad místních občanů.

14. 11. 2021       V.S.

 

 
© vladimirslavik.netstranky.cz - vytvořte si také své webové stránky zdarma