Navigace: Vladimír Slavík > Školení pro amatéry v oblasti komunální legislativy

Školení pro amatéry v oblasti komunální legislativy

Rychlost.cz - poptávka připojení

 

Dnešní lekce bude o zákonu č. 132/2006 Sb., o kronikách obcí. Zákon a jeho dodržování spadá výhradně do  oblasti  samostatné působnosti obce.  

V § 3 uvedeného zákona o kronikách obcí  je napsáno:  Zápis do kroniky se provádí nejméně jednou za kalendářní rok. O obsahu zápisu rozhoduje obec.

Otázka č. 1: Co je to obec a kdo ji  zastupuje?

Odpověď: Obec je veřejnoprávní  korporace  a  zastupuje ji zastupitelstvo, rada  a starosta.

Otázka č. 2: Může o obsahu zápisu do kroniky rozhodovat starosta?

Odpověď:  Ano, pokud ho tím pověří rada obce, resp. zastupitelstvo.

Otázka č. 3: Může o obsahu zápisu rozhodnout letopisecká komise?

Odpověď:  Nemůže, protože komise nejsou orgány obce. Těmi  jsou   v oblasti samostatné působnosti  pouze zastupitelstvo, rada a starosta.

Kořen tohoto problému je ve velmi stručné větě, že  o obsahu zápisu rozhoduje obec.  Asi je to pro komunální politiky  jasné a jednoznačné, doposud nebylo nikým toto znění  zpochybňováno.  Amatéři však s tím mají problémy, neboť nevědí, co je to obec a kdo ji reprezentuje.

K danému problému jsem svého času obdržel z Krajského úřadu MS kraje následující  stanovisko:

„Dle ustanovení § 3 o kronikách obcí je povinností obce provést zápis do kroniky nejméně jedenkrát za kalendářní rok. O obsahu zápisu rozhoduje obec, resp. jeden z jejich orgánů, a to rada obce v případě, že si zastupitelstvo obce schválení zápisu nevyhradilo. Tam, kde není rada obce, schvaluje zápis starosta, pokud si schválení nevyhradilo zastupitelstvo obce.“

Z odboru archivní správy a spisové služby ministerstva vnitra mi k této záležitosti  zaslali následující informaci:

„Zápis do kronik je zaležitosti samostatné působnosti obce. Starosta městského obvodu zastupuje obec navenek, ale není  v postavení statutárního orgánu, protože obec je veřejnoprávní korporace a o obsahu právních úkonů rozhoduje zastupitelstvo, či v rámci svých pravomocí rada. Starosta rozhoduje v záležitostech samostatné působnostu obce, pokud mu je svěří rada.“

Tolik k dnešní lekci pro amatéry ve věci zákona č. 132/2006 Sb., o  kronikách obce.

16. 8. 2016    V.S.

 

 

 
© vladimirslavik.netstranky.cz - vytvořte si také své webové stránky zdarma