Navigace: Vladimír Slavík > Školská rada nezklamala

Školská rada nezklamala

Již jsem se v minulosti na stránkách Hrabovských novin zmínil, že považuji školskou radu na velmi významnou instituci, která má (ze zákona)  povinnost řešit  problémy, vznikající mezi školou, rodiči a samosprávou obce.  Po přečtení zápisu z jednání školské rady 30.1.2018 jsem si jist, že nynější členové naší školské rady nezklamali ani při řešení složité situace v sedmé třídě  ZŠ.

Především byl dobrý nápad uspořádat anketu, a to jak mezi rodiči tak i mezi žáky. Otázky byly voleny tak, aby odpovědi mohly pomoci  při řešení nynějších problémů.

Z celkového počtu 46 žáků odpovědělo na anketní otázky 29 žáků a 20 rodičů.

 Takže je zde hned na začátku otázka č.1: Proč se tohoto významného dotazníkového šetření nezúčastnili všichni rodiče? Jediné možné vysvětlení je, že někteří rodiče jsou poněkud nezodpovědni a příliš nedbají o budoucnost svých dětí.  

Z odpovědí na položené otázky si jeví závažná skutečnost, že 55% žáků a 42% rodičů (účastníků ankety)  je přesvědčeno, že škola na žáky neklade příliš vysoké nároky.  Zcela tyto obavy zodpovědných rodičů chápu, dítě s  výborným vysvědčením z hrabovské  školy pak na vyšším stupni se svými nedostatečnými znalostmi neobstojí  v konkurenci žáků z jiných škol.  Pokládám tyto připomínky žáků a rodičů za hodné k zamyšlení.

Ale i zde nelze ze všeho vinit školu. Zodpovědný rodič  musí svého nadaného potomka vzdělávat i nad rámec osnov a vědomostí,  které poskytuje škola. Vše závisí  hlavně  na rodičích, jak se svým dětem věnují.  To je můj osobní názor na školství,  se kterým nemusí všichni souhlasit.

Dále stojí za povšimnutí, že 52% žáků a 79%  rodičů souhlasí s trvzením, že by se žákům dařilo ve třídě lépe, kdyby  někteří spolužáci  měli lepší chování.

 Opět jsem si vzpomněl na svá školní léta, kdy si potřebnou disciplinu mezi žáky velmi spolehlivě  sjednával pan učitel, a to různými prostředky, někdy i  pomocí rákosky.  Jiná doba, jiné mravy.

Při této příležitosti připomínám  Svěrákův film „Obecná škola“, který by se měl čas od času promítat současným kantorům a kantorkám.  Jednak pro zasmání, ale také pro poučení.

18.2.2018    V.S.

 

 
© vladimirslavik.netstranky.cz - vytvořte si také své webové stránky zdarma