Navigace: Vladimír Slavík > Školská rada u ZŠ v Hrabové

Školská rada u ZŠ v Hrabové

 

Podrobnosti o činnosti  školských  rad jsou uvedeny  v  § 167 zákona č. 561/2004 Sb. (školský zákon.)  Působí  v nich  zástupci obce, pedagogů, žáků a rodičů.   Školská rada se  vyjadřuje k návrhům vzdělávacích programů, schvaluje výroční zprávu o činnosti školy, školní řád, koncepci rozvoje školy,  posuzuje  návrhy  rozpočtu školy a v neposlední řadě  podává své  podněty řediteli školy, zřizovateli a dalším orgánům státní správy.

Na webových stránkách zdejší ZŠ jsem si přečetl zápisy z jednání  školské rady od roku  2006 do dnešních dnů.  Celkem jich je 38, první z 24.1. 2006, poslední  z 30. 8. 2021. V konkrétní podobě se projednávalo vše, co ukládá školský zákon. Zápisy jsou velmi podrobné  a svědčí  o zodpovědném přístupu členů tohoto orgánu k problematice naší školy.

Jsem odchovancem zdejšího školství, pamatuji „dřevěnou měšťanku“  i  problémy, spojené se stavbou nynější  ZŠ.  Jsem hluboce přesvědčen o vysoké kvalitě našeho základního školství  v  Hrabové a vážím si práce našich pedagogů. Také  si myslím, že zřizovatel školy, MOb Hrabová, věnoval škole maximální pozornost  a vždy řádně pečoval o vlastní budovu školy  četně jejího okolí  a o potřebné technické zázemí.

 Svůj díl práce na dobrém jménu ZŠ má i školská rada,  její předsedové ( Mgr. Lenka Kudlejová,  Mgr.  Martin Němec a opět Mgr. Lenka Kudlejová) i členové z řad pedagogů a rodičů (Mgr. Lenka Jalůvková, Mgr. Alena Gomolová, Šárka Waldhauserová, Mgr. Jarmila Vojkůvková, Martin Krejčíček, Milan Slíva, Roman Šimůnek a další.)

Pokládal bych za  správné poděkovat  čas od času členům  školské rady z řad pedagogů a rodičů  za jejich práci.  Třeba  prostřednictvím Hrabovských listů.

27. 4. 2022    V.S.

 
© vladimirslavik.netstranky.cz - vytvořte si také své webové stránky zdarma, netstránky doporučují happytrail.cz - cestování s úsměvem