Navigace: Vladimír Slavík > Snaha o zachování vesnického rázu obce

Snaha o zachování vesnického rázu obce

 

Tento záměr je obsažen v bodě 9 volebního programu SNK Hrabované pro období 2022-2026.  Přemýšlím o tom, jakým způsobem jej  lze naplnit.

Pro vesnici jsou typické zemědělské usedlosti s užitkovými zvířaty a s lány polí, luk a pastvin. Rolnických usedlostí zůstalo v Hrabové jen několik, zemědělsky obdělávané  pozemky a především rozsáhlé pastviny jsou pouze v jihozápadní části  obce a jsou chráněným Významným  krajinným prvkem. Vliv zdejší samosprávy na „zachování vesnického rázu obce“ je zcela minimální.

Ale  přesto existují určité  možnosti, jak tento volební slib Hrabovanů naplnit. Na území obce vyvíjí svou činnost dva soukromé subjekty, které mají mnoho společného s „vesnickým rázem obce“.  Je to rodinná farma Duběnka s hospodářskými zvířaty ( kůň, poník, koza, beránek, ovečky, králíci, slepice, holubí a další)  a rodinná farma „Na Rozvodí“. Existuje zájem a podpora vedení obce o zachování (a třeba i rozvoj) těchto farem? Jsou občané Hrabové informováni o jejich činnosti?

Pokud jde o farmu „Na Rozvodí“, našel jsem  informace pouze na webu Hrabova.Info, a to krátkou zprávu „Farmářské odpoledne v jízdě zručnosti“ z 29.6. 2020  a video ze 7.2. 2022.

Pokud jde o farmu „Duběnka“, tak Hrabovské listy zveřejnily v květnovém čísle reportáž s majitelkou  paní Jolanou Pravdovou o historii i současnosti farmy.  Majitelka má plány i do budoucna – altánek pro děti, bylinkovou zahrádku, malé dětské hřiště se skluzavkou.

Napadly mne následující možnosti spolupráce  obce  s těmito subjekty.

 U  farmy „Na Rozvodí“ by byla užitečná spolupráce se  ZŠ a MŠ  (prohlídka farmy,  ukázky péče o koně, ukázky drezury koní, pro starší žáky jízda na koni při dodržení bezpečnostních opatření atd). Majitelé a návštěvníci  této farmy by určitě uvítali i opravu přístupové cesty, která je ve správě MOb Hrabová.

U farmy „Duběnka“ jsou návštěvy dětí z okolních škol běžnou záležitostí. Předpokládám, že paní Pravdová by určitě finanční podporu pro své další aktivity. Její žádost o dotaci byla zastupitelstvem dne 13.3. 2023  zamítnuta s odůvodněním, že se nejedná o spolek, ale o farmu. Snad existují možnosti, jak tyto formální záležitosti vyřešit tak, aby dotaci bylo možno přiznat.

13. 5. 2023     V.S.

 
© vladimirslavik.netstranky.cz - vytvořte si také své webové stránky zdarma