Navigace: Vladimír Slavík > Sociální bydlení v Hrabové

Sociální bydlení v Hrabové

Rychlost.cz - poptávka připojení

 

Sociální bydlení je  určeno pro osoby bez střechy (přežívající venku nebo v noclehárně), pro osoby bez domova (bydlící v ubytovnách, azylových domech a v podobných zařízeních), pro osoby v nejistém bydlení (žijící přechodně u rodiny, u přátel, ohrožené vystěhováním), a osoby v nevyhovujícím bydlení ( provizorní bydlení, neobvyklé bydleni, přelidněné byty).

V Ostravě je  z celkového počtu 12 620 obecních bytů vyčleněno pro sociální bydlení 589 bytových jednotek.  Jsou plně obsazeny a navíc v roce 2020 bylo evidováno 501 osob, které se nacházely v nejistém bydlení a 91 osob bez přístřeší.

Možnost pronájmu sociálního bytu posuzuje odbor sociálních věcí a zdravotnictví na Magistrátu města Ostravy.  O  uzavření nájemní smlouvy pak rozhoduje podle trvalého pobytu žadatele  příslušný městský obvod.

 V Hrabové jsou v současné době z 221 obecních bytů  vyčleněny tři sociální byty, a všechny jsou obsazeny.

V červnu 2022 jsem si v Hrabovských listech přečetl informaci o tom, že v  bývalé školce na Příborské ulici má vzniknout po rekonstrukci dalších 6 sociálních bytů. Vzhledem k vysokým nákladům na tuto rekonstrukci bude podána žádost o dotaci ze Státního fondu bydlení. V případě přiznání dotace je předpokládaný termín realizace rok 2023.

Tento bod byl pak projednáván dne 15.6.2022 zastupitelstva.  Zastupitel p. Milan  Slíva vyslovil názor, že rekonstrukce bude drahá, sociální bydlení peníze nikdy nevrátí,  a otázkou je, do jaké míry sociální bydlení Hrabová potřebuje.  Navrhoval obnovení činnosti školky nebo prodej tohoto objektu, konečné rozhodnutí by se mělo učinit až po volbách. Přes tuto námitku bylo přijato usnesení o přestavbě školky na sociální byty.

K této záležitosti byl dotaz p. zastupitele Dolejšky  i na jednání nově zvoleného zastupitelstva 14.12. 2022. Starosta pan Milan Slíva oznámil, že se nadále počítá s rekonstrukcí, a to na tzv. startovací byty. Provádět se nebude  půdní vestavba.

Na konečné rozhodnutí bude mít vliv přiznání nebo nepřiznání finanční dotace. Bez této  není reálné z vlastních prostředků rekonstrukci uskutečnit. Pokud  tzv. startovací byty byty  uznány jako byty sociální, zvýší se jejich počet v Hrabové na sedm.

14. 1. 2023    V.S.

 
© vladimirslavik.netstranky.cz - vytvořte si také své webové stránky zdarma