Navigace: Vladimír Slavík > Solidarita s potřebnými

Solidarita s potřebnými

Rychlost.cz - poptávka připojení

 

 Vždy mne příjemně překvapí, kolik peněz se  u nás vybere na různé humanitární účely. V dřívějších letech pro občany, postiženými  povodněmi, vichřicemi, nyní na podporu Ukrajinců proti ruskému agresorovi. Tato vlastnost českého národa postarat se o ty potřebné je chvályhodná.

 Významná je Tříkrálová sbírka, kterou každoročně organizuje katolická  organizace Charita, a to formou koledování  na počátku každého roku.  Výtěžek je určen pro sociální potřeby.  Iniciátorem sbírky byl v roce 2000  tehdejší arcibiskup olomoucký a nynější arcibiskup pražský a primas český Jan Graubner. Od té doby se provádí každoročně na celém území ČR. Vloni se vybralo úctyhodných 141 mil. Kč.

Podle katolické církevní  nauky přinesli novorozenému Ježíškovi tři mudrci z Východu vzácné  dary – zlato, kadidlo a myrhu. Tato informace, zaznamenána v Novém zákoně (evangelium podle Matouše) byla základem tradice, která přetrvala až do dnešních dnů.

Každoročně navštíví  počátkem ledna dětští  „Tři králové“ v doprovodu dospělého české domácnosti  a zazpívají známou koledu:

 „My tři králové jdeme k Vám, štěstí a zdraví vinšujem Vám.  Štěstí, zdraví dlouhá léta, my jsme k Vám přišli z daleka. Z daleka je cesta naše, do Betléma mysl naše“. 

 Za odměnu dostanou dárky v podobě různých pochoutek a do kasičky peníze na humanitu a solidaritu s potřebnými. Někde více, někde méně.

V Hrabové poměrně hodně.  Výsledky této finanční sbírky byly v posledních letech následující: Rok  2018 - 87 tis. Kč. Rok 2019 – 90 tis. Kč. Rok 2020 – 97 tis. Kč. Rok 2021 – 46 tis. Kč. (covid).  Rok 2022 – 107 tis. Kč.

Letos se uskuteční  v Hrabové Tříkrálová sbírka  v sobotu 7. ledna. Připraveno je 12 skupinek koledníků, každá z nich má svůj vymezený úsek. Začátek koledy se předpokládá cca v 9 hodin. Podle předpovědi počasí nebudou koledníci vystaveni ani mrazu ani dešti.  Video - dokumentaci  (jako v dřívějších letech)  pořídí Ilona a Libor Hromádkovi.

Organizátorka sbírky paní Katka Zieglerová prostřednictvím facebooku skupiny Hrabová  informuje, že od 9. ledna lze přispět finančním darem i do pokladniček v lékárně na Šídlovci a v prodejně ovoce- zelenina v budově obchodu  Hruška na Paskovské ulici. Přispět lze i formou dárcovské SMS.

 Předpokládám, že výnos z koledování bude vysoký.  Vždyť občané Hrabové jsou ve své většině na tom finančně poměrně dobře. 

5. 1. 2023    V.S.

 

 
© vladimirslavik.netstranky.cz - vytvořte si také své webové stránky zdarma