Navigace: Vladimír Slavík > Současná situace HL - pokračování

Současná situace HL - pokračování

 

Včera jsem se dozvěděl některé nové informace. Naši radní (Trávníček, Kopitzová, Dolejška, Kelnarová, Balušek) chápou neudržitelnost současné situace a rozhodli se zajistit vydání mimořádného čísla HL, které by bylo zaměřeno především na boj s koronovirusem. Využili ochoty místního aktivisty Ing. Dvořáka  a svěřili  mu tento úkol.

Nejsem zcela přesvědčen, že toto rozhodnutí bylo správné. Jmenovaný nemá s vydáváním radničních periodik žádné zkušenosti. Závažným problémem je mimo jiné i  jeho malá schopnost komunikace s ostatními občany.

Ale je možné, že jsem proti panu Dvořákovi příliš zaujatý a že se ve  svých  úsudcích mýlím. Pokus se to prokáže, napíši do HN obsáhlý omluvný článek.

Rozhodnutí Rady o vydání mimořádného čísla HL nepokládám za příliš promyšlené. Naděje na úspěch je minimální.

Za solidnější řešení byl považoval vypsání nového výběrového řízení na funkci šéfredaktora HL.  Na rozdíl od toho posledního z února letošního roku by mu měla předcházet účinnější  propagační kampaň s využitím všech dostupných prostředků. Konkrétně  místního rozhlasu,  dvou místních FB, webu Hrabova.info, úřední desky a Hrabovských novin. Vhodná by byla i informace o výběrovém řízení na plakátovacích tabulích.

Možná, že by se přihlásilo více zájemců, než tomu bylo v únoru 2020.  Z mého pohledu bych očekával zájem kupříkladu Milana Slívy, Martina Slepičky,  Rostislava Gromnice mladšího a dalších. V některých městských obvodech působí v těchto funkcích ženy, a to úspěšně.

Redigování kvalitního místního časopisu je prestižní záležitost. Ne každý je toho schopen. Ale  téměř ve všech městských obvodech Ostravy se najdou lidé, kteří se této činnosti úspěšně věnují. Proč by to nešlo v Hrabové?

21.8.2020    V.S.

 
© vladimirslavik.netstranky.cz - vytvořte si také své webové stránky zdarma