Navigace: Vladimír Slavík > Spodní voda na Šídlovci

Spodní voda na Šídlovci

 

Tento problém si dobře uvědomovali v roce 1938 projektanti tohoto sídliště, nazývaného Osada Šídlovec nebo také Kuchinkova kolonie. Stavební pozemek, dřívější rybník, byl důkladně odvodněn  drenážemi a systémem dešťové kanalizace tak, aby hladina spodní vody byla snížena pod úroveň budoucích sklepů. Mimo to byly sklepní konstrukce staveb projektovány z armovaného betonu. Ne z důvodu spodní vody, ale z důvodu potřebné odolnosti při případném bombardování. Vždyť se stavělo ve válečné době.

V první etapě, v letech 1939 – 1942 byly postaveny bytové domy na dnešních ulicích Příborská, Obchodní, Šídlovecká a v severní části ul. V. Huga.

Těch 34 domů však nestačilo pokrýt poptávku po zdejších závodních bytech. Tyto byly na tu dobu velmi moderní, byly využity i sklepní prostory nejen k uskladnění uhlí a brambor, ale i jako  prádelny a sušárny. Problémy se spodní vodou u těchto domů  nebyly.

Druhá etapa byla stavěna až po druhé světové válce, a to postupně od roku 1946 do roku 1952.  Ve „starém Šídlovci“ byly zastavěny proluky mezi původními domy, dokončena byla i výstavba bytových domů kolem jižní části ulice V. Huga.  Postaven byl i  Pionýrský dům, jesle, objekt pro knihovnu, nová závodní tržnice a  mateřská školka na ul. V. Huga. Ta byla kolaudována v roce 1952.

V období let 1948 -1950 proběhla také  výstavba bytových domů  Nového Šídlovce. I tento stavební pozemek byl důkladně odvodněn.  V suterénu těchto domů byly sklepní kóje, prádelny, sušárny  a kočárkárny. Problémy ze spodní vodou zde nebyly a dodnes nejsou.

Vznikly pouze u budovy školky na ulici Viktora Huga. Již v roce 1957 si stěžuje tehdejší školská komise MNV Hrabová, že ve sklepě stojí voda a nelze ho využívat k původním účelům. V březnu 2016 v Hrabovských listech upozorňuje na vodu ve sklepě školky i tehdejší starosta Trávníček. I z tohoto důvodu se začalo uvažovat o stavbě  nové školky v blízkosti radnice.   Ale co s objektem původní školky? V roce 2018 byl zadán stavebně technický průzkum firmě Ateliér Idea. Byly zjištěny trhliny v obvodovém zdivu, které vznikly následkem poruchy základů. Byla navržena asanace  stavby za 2,6 mil. Kč. Panu starostovi se to nelíbilo, a zadal další stavebně technický průzkum u firmy Marpo. Tentokrát to vyšlo, objekt byl ohodnocen jako neopravitelný s návrhem na likvidaci.

Komentář HN: Vadí mi, že u provedených stavebně technických průzkumů nebylo požadováno přesné zjištění příčin průniku vody do základů této stavby. Byla v pořádku kanalizace dešťových vod v okolí školky? U všech budov na Šídlovci byly sklepní stěny a  podlahy  provedeny z armovaného betonu, který chrání stavbu jak proti eventuálním pohybům okolního terénu tak proti průniku vody do sklepů.  Možná, že u  budovy mateřské školky tomu tak nebylo.  Ke zjištění příčiny následných problémů se statikou stavby stačilo důkladné prostudování stavební dokumentace základů  této stavby, což se nestalo. V případě použití nearmovaného betonu  by šlo o závažnou chybu v projektu. Ale bylo tomu tak? Co když příčina problémů byla úplně někde jinde a jejich řešení bylo finančně únosné? Bohužel naši zastupitelé o zjištění těchto důležitých detailů neusilovali. A tak se bude (možná zbytečně) bývalá školka bourat. Protože „z cizího krev neteče“.

13. 9. 2022      V.S.

 
© vladimirslavik.netstranky.cz - vytvořte si také své webové stránky zdarma