Navigace: Vladimír Slavík > Sportovní hala v Hrabové

Sportovní hala v Hrabové

 

Ve  volebním období 2018 – 2022 byla  v Hrabové  postavena  nová mateřská škola za cca 93 mil. Kč a přístavba k budově radnice pro kulturní účely za cca 22 mil. Kč.  Nezbylo již sil a peněz  na vybudování  sportovní haly.

Skutečností je, že sportovní aktivity se stávají pro současnou populaci nezbytnými.  A  nezbytné je i technické zázemí -  moderní sportovní hala.

K tomu přistoupil covid.  Odborníci upozorňují, že dvouletý nedostatek sportovních aktivit následkem covidu  se prokazatelně projevil  také na dětech.  Jsou obézní a nedostatek svalové hmoty je příčinou některých závažných chorob pohybového ústrojí dětí.

V Hrabové se již dva roky diskutuje o tom, zda  sportovní hala má být postavena  uprostřed obce nebo se má pro tyto  účely přestavět školní tělocvična.  Ředitel školy Mgr. Radek Pollo preferuje přestavbu stávající  školní tělocvičny.  Podle jeho názoru by byla sportovní hala uprostřed obce pro  potřeby školy nepoužitelná.

Taková jsou fakta a má otázka je následující:   Co je důležitější?  Potřeby  dětí  nebo dospělých?  Odpověď je jednoznačná:   Potřeby  dětí.  Z toho  logicky vyplývá (alespoň pro mne), že přednost má  rekonstrukce školní tělocvičny.

V souladu s tímto mým závěrem postupovala i rada městského obvodu. Na její podnět byla zpracována  studie „Rozšíření tělocvičny ZŠ Paskovská“ a byla provedena   její prezentace na pracovním semináři  zastupitelů.

Pro přestavbu školní tělocvičny na sportovní halu  se vyjádřili  v anketě Hrabovských listů č. 2/2021 i zastupitelé J. Dolejška,  V. Kopitzová,  P. Balušek  a  J. Kelnerová.  Ale tím tato záležitost skončila.

Komentář HN: Nevytýkám starostovi  panu Igoru Trávníčkovi to, že  ve volebním období 2018 - 2022 nebyla v Hrabové postavena multifunkční sportovní hala. Na to nebyly peníze.  Vytýkám mu,  že neprosadil  v zastupitelstvu  přestavbu tělocvičny  ZŠ na sportovní halu a nezajistil zpracování  technické dokumentace.  Na to peníze byly.

23. 6. 2022      V.S.

 
© vladimirslavik.netstranky.cz - vytvořte si také své webové stránky zdarma