Navigace: Vladimír Slavík > Srozumitelnost rozpočtů a závěrečných účtů

Srozumitelnost rozpočtů a závěrečných účtů

 

Jedním ze základních práv občana  (viz § 16 zákona o obcích) je právo  vyjadřovat se k návrhu rozpočtu  a k závěrečnému účtu obce.

 Podstatnou podmínkou k naplnění tohoto práva je, aby uvedené dokumenty byly  zveřejňovány srozumitelnou formou.  Příslušná zákonná ustanovení, platná pro tvorbu  uvedených  dokumentů jsou tak komplikovaná, že srozumitelnost  rozpočtů a závěrečných účtů pro převážnou část občanů je velmi obtížná.  Na konečné formě  těchto dokumentů  se podílí úřednice finančních odborů obcí, které požadavek na jejich srozumitelnost pro občany nepokládají za svou profesní povinnost.

Takže není se co divit, že k návrhům rozpočtu a závěrečného účtu,  povinně zveřejňovaných  na úřední desce, nepřichází od občanů obce téměř žádné připomínky. Prostě proto, že jim nerozumí. 

Tento  problém si uvědomují i volební subjekty, usilující o zastoupení v zastupitelstvu a požadavek na větší srozumitelnost uvedených dokumentů se objevuje i v některých volebních programech. Stalo se tak i ve dvou případech u voleb v r. 2014 v Hrabové, ale tuto snahu se nepodařilo naplnit. Svědčí o tom i  nesrozumitelnost rozpočtu na rok 2018.

Pravidelní čtenáři Hrabovských novin si možná povšimli, že se poměrně často  věnuji i této problematice. Dokonce pro tyto záležitosti existuje v HN i samostatná rubrika „Obecní rozpočty a závěrečné účty“. Nejsem v tomto oboru úplný diletant, v dobách mých studií jsem dokonce shodou různých okolností absolvoval kurz podvojného účetnictví a dodnes si pamatuji, že zakladatelem této „vědy“ byl italský františkánský mnich Luca Pacioli, který v 15. století pro potřeby svého kláštera tento velmi složitý systém vymyslel. A to tak dobře, že platí dodnes, a to v globálním měřítku.

Ale vrátím se do dnešní doby. Po delších úvahách jsem se rozhodl věnovat této problematice větší pozornost i na stránkách Hrabovských novin. Jsem si vědom, že budoucí články, věnované této oblasti, nebudou mít mnoho čtenářů. Také kdo by se dnes zabýval tak „nezáživnou“ tématikou, když je tolik jiných možností, jak si „užívat“ života! Ale stále jsem přesvědčen, že i v Hrabové jsou občané, kteří si cení svých práv občanů a zajímají se i obecní finanční záležitosti.

Má konkrétní představa o mé budoucí aktivitě na stránkách HN  v oblasti rozpočtů a závěrečných účtů je tato:  V následujících měsících zveřejním několik  článků, ve kterých se budu věnovat  rozpočtu MOb Hrabová  na rok 2018 a po zveřejnění závěrečného účtu za rok 2017 i tomuto dokumentu. Tyto články budou mít souhrný název "Rozpočtový proces obce".

3.3.2018     V.S.

 
© vladimirslavik.netstranky.cz - vytvořte si také své webové stránky zdarma