Navigace: Vladimír Slavík > "Štábní kultura" v Hrabové

"Štábní kultura" v Hrabové

 

 Pod pojmem „štábní kultura“  chápu dodržování určitých nepsaných zvyklostí v písemném styku mezi občany a úřady.

 Napsal jsem v březnu 2022 na adresu posta@ostrava-hrabova.cz  následující dopis:

Využívám  svého práva občana  na základě § 16, odst. 2, písm. g  zákona o obcích, a  navrhuji:

1) Zajistit v roce 2022 opravu účelové komunikace parc. č. 2544/1.

2) V důsledku havarijního stavu propustku přes Ščučí na km 2,218 opatřit tento dopravní značkou, zakazující vjezd  motorovým vozidlům.

3) Zajistit v roce 2022 opravu místní komunikace  „K Pilíkům“  v úseku od Bělské ulice až k průsakovému kanálu.

Dostal jsem  na své návrhy odpověď od  referentky odboru stavebně správního paní  Moskalové.  Dopis nebyl podepsán ani vedoucí tohoto odboru  Ing. Faicovou,  ani tajemníkem  Ing. Sochou, pouze paní Moskalovou.  

Byl jsem  tím překvapen. Mé  návrhy občana  Hrabové, podané  v souladu se zákonem o obcích,  nebyly projednány v samosprávném orgánu,  ale rozhodla o nich subalterní referentka úřadu. Pokládal jsem to za nevhodné.   Postěžoval  jsem se na tento postup  u Kontrolního výboru zastupitelstva, a ten posoudil  mou stížnost takto:

„Úřednice je oprávněna oficiálně odpovídat na dotazy občanů.“

Jsem z toho všeho úplně zmaten.  Podle mého pojetí „štábní kultury“  měl odpověď   na mé návrhy podepsat starosta nebo někdo z pověřených členů rady.   Ale nestalo se tak.  Je to náhoda nebo „normálka“ v systému řízení naší obce?

14. 6. 2022      V.S.

 
© vladimirslavik.netstranky.cz - vytvořte si také své webové stránky zdarma