Navigace: Vladimír Slavík > Statistika Hrabové 2020 - 2021

Statistika Hrabové 2020 - 2021

Určitě nejsem  sám, kdo využívá služeb, poskytovaných Státní správou zeměměřičství a katastru. Díky tomuto úřadu mohou občané prostřednictvím internetu nahlížet  do katastru nemovitostí a získat údaj nejenom o  parcelách a stavbách, ale i další zajímavá statistická čísla, která mohou leccos vypovědět o  změnách v  obci, ve které žijeme. Statistické údaje  tomuto úřadu poskytují  stavební úřady, soudy a jiné státní instituce.

Chtěl jsem zjistit, jak se v Hrabové  mění  struktura  zdejších pozemků a jak pokračuje výstavba RD a dalších staveb na území obce. Porovnal jsem proto statistické údaje z května 2020 a května 2021 a zjistil následující:

Pozemky:

 Orná půda:  Úbytek činí  74 235 m/2, což představuje 3 % z celkové výměry této půdy, která činí 2 379 230 m/2.

 Zahrada: Zde je zaznamenán  celkem nepodstatný úbytek, a to 244 m/2. Celková výměra zahrad je nyní  648 608 m/2.

Travní porost: Jeho plocha se zvýšil o 392 m/2. Celková výměra je 1 164 973 m/2.

Lesní plocha: Stav se nezměnil, les zaujímá stále stejnou  plochu, a to  287 498 m/2. Jsou to 3 % z celkového katastru Hrabové.

Sportovní a rekreační plocha: Je zaznamenán úbytek o 1 951 m/2. Celková výměra je 43 636 m/2.

Veřejná zeleň: I zde je zaznamenán  úbytek o 809 m/2. Celková výměra je 273 909 m/2.

Plocha dopravních  komunikací (mimo silnice): Jejich plocha se zvýšila o 23 190 m/2. Celková výměra je 785 286 m/2.

Zastavěná plocha:  Růst této plochy je značný, a to 38 537 m/2, což představuje +  4,4 % ve srovnání s rokem 2020. Počet  parcel se zvýšil z 1832 na 1859 a celková výměra je 909 901 m/2.

Celková struktura pozemků:  Zemědělské půda + veřejná zeleň: 51% (468 ha ).Vodní plochy: 6% ( 51 ha).  Manipulační plochy a dopr.komunikace:  21% (95 ha). Zastavěné plochy a nádvoří: 10% (95 ha). Ostatní plochy: 12% (111 ha). Celkem 100% (921 ha).

Stavby:

Rodinné domy: Jejich počet vzrostl o 13, a to ze 758 na 771.

Výrobní objekty: I zde je zaznamenán růst jejich počtu, a to z 30 na 33.

Garáže: Jejich počet se nemění, máme jich v Hrabové 424, z toho na Šídlovci 268.

Budov celkem:  Jejich počet se zvýšil z 1770 na 1792.

Komentář HN:  Jsme na tom stejně,  jako ostatní  okrajové městské obvody  Ostravy.  Všude se staví  a výměra zemědělské půdy klesá. Navíc máme v Hrabové Průmyslovou zónu, kde se staví další a další objekty.  Snaha o zachování „vesnického rázu obce“ je stále obtížnější.

29. 5. 2021    V.S.

 

 
© vladimirslavik.netstranky.cz - vytvořte si také své webové stránky zdarma