Navigace: Vladimír Slavík > Statistika návštěvnosti HN v 17. týdnu 2023

Statistika návštěvnosti HN v 17. týdnu 2023

Ve dnech od 24.4. do 30.4. 2023 měly Hrabovské noviny 302 návštěv. Nejvíce zobrazení (62) měl článek „Statistika návštěvnosti HN v 16. týdnu 2023“. Zaslouží si proto reprízu.

Statistika návštěvnosti HN v 16. týdnu 2023.

Ve dnech od 17.4. do 23.4. 2023 měly Hrabovské noviny 336 návštěv. Nejvíce zobrazení (58) měl článek „Úprava Odlehčovacího kanálu Ščučí v nedohlednu“. Zaslouží si proto reprízu.

Úprava  odlehčovacího kanálu Ščučí je v nedohlednu.

 Tato úprava (rekonstrukce) má především snížit hladinu spodní vody na jižním konci Hrabové. Její součástí je i stavba nového mostu s lávkou pro pěší na Paskovské ulici a stavba nového propustku přes Ščučí v blízkosti Mitrovické kapličky. 

O této stavbě bylo rozhodnuto v roce 2012. Stavební povolení  měl zajistit státní podnik Diamo. Výběr zhotovitele jakož i financování této stavby mělo  zajistit Ministerstvo financí. Takový je postup při realizaci akcí z programu  „Revitalizace Moravskoslezského kraje“, do kterého byla zařazena i tato stavba.

Ale v  tomto případě zadávací dokumentaci  připravuje státní podnik Diamo již neuvěřitelných 11 let, a  stále není dokončena!

Obrátil jsem se proto s žádostí o informaci na ředitelství uvedeného podniku, jaká je aktuální situace. V tyto dny jsem obdržel odpověď, která mne nepotěšila.

 Ing. Ludvík Kašpar, ředitel státního podniku Diamo sděluje, že stavební řízení se prodlužuje zejména omezením doby platnosti stanovisek vlastníků inženýrských sítí, dotčených subjektů a dále změny ve vlastnických vztazích (prodeje, úmrtí atd). Státní podnik DIAMO se přípravou této stavby nadále intenzivně zabývá a naší snahou je dořešení  této věci v co nejkratším termínu. Nejsme však v současné době schopni určit dobu, kdy bude zadávací dokumentace k veřejné zakázce odeslána na Ministerstvo financí ČR, sdělil v odpovědi na můj dotaz ředitel s. p. Diamo.

Délka odlehčovacího kanálu Ščučí je 2,2 km. Jak  asi řeší výše uváděné problémy investoři u staveb dálnice, železničních koridorů a podobných staveb  o délce výrazně větší ? Není příčina současných průtahů s úpravou odlehčovacího kanálu Ščučí někde úplně jinde?

 Nové vedení naší radnice má dvě možnosti : buď  trpělivě čekat na dokončení zadávací dokumentace nebo nečekat a poradit se s odborníky, jak celou záležitost urychlit. Tím míním příslušné úředníky na KÚ MS kraje,  na MMO, nebo s odborníky na stavební zákon  v příslušné právní kanceláři.  

Možná, že tak již stalo, ale veřejnost o tom ještě nebyla panem starostou Milanem Slívou  informována.

1. 5. 2023         V.S.

 

 
© vladimirslavik.netstranky.cz - vytvořte si také své webové stránky zdarma