Navigace: Vladimír Slavík > Statistika návštěvnosti HN v 37. týdnu roku 2022

Statistika návštěvnosti HN v 37. týdnu roku 2022

 

V denním průměru si v uplynulém týdnu přečetlo Hrabovské noviny 49 občanů, nejvíce návštěvníků bylo v neděli 18. září, a to 60.

Největší zájem byl o článek „Ďábel se  skrývá v maličkostech“ ve kterém kritizuji  pozdní zveřejnění podkladů pro jednaní zastupitelstva, konaného 14.9. 2022.  

 Uvedený článek má proto „nárok“  i na dnešní  reprízu.

Ďábel se skrývá v maličkostech

Já chápu toto rčení takto: Kdo neumí  řešit maličkosti, pravděpodobně selže i  v závažných situacích. Také se této  lidské vlastnosti říká nedbalost.

Napadlo mne to, když jsem marně čekal na webových stránkách MOb Hrabová na podklady pro jednání zastupitelstva, které bylo svoláno na  14. 9. 2022. Podle Jednacího řádu zastupitelstva měĺy  být zveřejněny  9.9., ale stalo se tak až v den jednání í zastupitelstva, 14.9.

Jsem si dobře vědom svých práv občana. Mám právo se zúčastnit těchto jednání, a když nemohu, mám právo zaslat svou připomínku písemně. Pokud má mít „hlavu a patu“, musím mít možnost si důkladně prostudovat všechny  podkladové materiály, což jsem nemohl.

Uvedu příklad: V podkladových materiálech jsem se dočetl, že se bude hlasovat i o peněžitých darech členům komisí, výborů, kteří nejsou členy zastupitelstva a aktivním občanům  za činnost v roce 2022, a to dle návrhů předsedů komisí, výborů a šéfredaktora HN.

Nemám vůbec nic proti odměnám členů komisí a výborů, kteří nejsou zastupitelé.  Naopak, zde bych byl velmi štědrý, jelikož  se od těchto občanů  vyžaduje  vysoce kvalifikovaná  a zodpovědná práce.

Ale jiné to je u občasných přispěvovatelů do Hrabovských listů. Zde nejsou (podle mého názoru) peněžní dary  vhodné.  Čím se má měřit náročnost  jejich  práce?  Počtem příspěvků?  Nebo  jejich obsahem? A proč  o tom má rozhodovat šéfredaktor? Proč ne Redakční rada? To by byl obsah mého dotazu.  Je možné, že podobný názor bude mít někdo z členů zastupitelstva. Dozvím se to až ze zápisu.

19. 9. 2022         V.S.

 

 
© vladimirslavik.netstranky.cz - vytvořte si také své webové stránky zdarma