Navigace: Vladimír Slavík > Statistika návštěvnosti Hrabovských novin v 50. týdnu

Statistika návštěvnosti Hrabovských novin v 50. týdnu

 

Ve dnech 12.12. až 18.12. 2022 četlo články v Hrabovských novinách 297 občanů. Největší zájem byl o článek „Dnešní jednání zastupitelstva“.  Zasloužísi proto zopakování.

Dnešní jednání zastupitelstva

Krátký komentář  Hrabovských novin k  bodu č. 5 - Návrh rozpočtu na rok 2023 a k bodu č. 9 -  Projednání jednacího řádu kontrolního výboru:

Návrh rozpočtu na rok 2023.

RMOb  navrhuje zastupitelstvu ke schválení  běžné výdaje  56 618 tis.Kč,  kapitálové výdaje  42 411 tis. Kč, celkem výdaje  99 029 tis. Kč.

Předpokládané příjmy jsou  83 199 tis. Kč,  „schodek“   15 830 tis. Kč se pokryje z rezervy na účtech, která činí k dnešnímu dni 26 4212 tis. Kč.

 Náš  rozpočet má tu výhodu, že je vyrovnaný. Nezakládá nutnost půjčky, která by byla  spojena  s výdaji ve formě úroků.

 Veliká výhoda  obecních rozpočtů je jejich flexibilita. V průběhu roku se změny na příjmové i výdajové straně rozpočtu řeší tzv. rozpočtovým opatřením. V průběhu roku nemůže vzniknout ani  přebytek, ani ztráta.

Důležitějším dokumentem z hlediska hodnocení hospodaření obce je  Závěrečný účet, sestavený po skončení roku.  V něm jsou skutečné příjmy a výdaje, lze hodnotit skutečnou  výši  příjmů a oprávněnost  skutečných výdajů.

V minulých letech nikdy nebyly ze strany zastupitelů nebo dokonce občanů k návrhu rozpočtu žádné připomínky, které by vedly k jeho změně.   Není žádný důvod, aby se tak stalo na dnešním jednání zastupitelstva.

Problematickou položkou rozpočtů jsou dotace. Pokud je mi známo, předpokládá se dotace na stavbu chodníku  k hasičskému skladišti, na přestavbu bývalé školky na Příborské ulici, na multifunkční sportovní halu, na novou hasičskou zdrojnici. Když dotace nebudou poskytnuty, některé z uvedených investicí se odsunou do dalšího období. Tím se to vyřeší, žádný větší problém nevznikne. 

Jednací řád kontrolního výboru.

Vypracování jednacích řádů výborů zastupitelstva  není povinné.  Jako potřebný,  na rozdíl od finančního výboru, ho považuje  kontrolní výbor. Schválení  jednacího řádu je v pravomoci tohoto výboru.  Stejně tak  ho může schválit i  zastupitelstvo.  Žádné výhody nebo nevýhody pro  kontrolní výbor  tím nevznikají.  Věc se může zkomplikovat, vysloví –li  zastupitelstvo výhrady k některým bodům tohoto jednacího řádu. Doufejme, že se tak nestane.

O výsledcích jednání dnešního zastupitelstva se seznámím až  v zápise. Doufám,  že bude zveřejněn  na webových stránkách  „bez zbytečných průtahů“.

18. 12. 2022     V.S.

 
© vladimirslavik.netstranky.cz - vytvořte si také své webové stránky zdarma