Navigace: Vladimír Slavík > Statistika návštěvnosti Hrabovských novin v 51. týdnu

Statistika návštěvnosti Hrabovských novin v 51. týdnu

Rychlost.cz - poptávka připojení

 

Ve dnech 19.12. až 25.12. 2022  měly  Hrabovské noviny 274 návštěv.  Nejvíce zaujal článek „Změny ve složení školské rady“. Zaslouží si proto reprízu.

Změny ve složení školské rady.

Ve školském zákoně je uvedeno, že zodpovědnost za ustavení školské rady má zřizovatel školy. Školská rada má umožnit zřizovateli, pedagogům, zletilým žákům i zástupcům rodičů nezletilých žáků se podílet na správě školy. Zodpovědnost za ustavení školské rady má zřizovatel školy (obec.  Školská rada zasedá minimálně 2x ročně a funkční období jsou tři roky. Na prvním zasedání stanoví svůj jednací řád a zvolí předsedu.  

Po volbách v roce 2018 byli do školské rady za zřizovatele jmenováni starosta Igor Trávníček a Ing. Radomír Orkáč, kterého později  vystřídal Jiří Dolejška. Školská rada měla 11 členů, předseda byl do 22.6. 2021 Mgr. Martin Němec, pak Mgr. Lenka Kudejová.  Sešla v roce 2019 3x, v roce 2020 pouze 1x (covid), v roce 2021 3x,  v roce 2022 2x.

Sleduji dlouhodobě činnost naší školy, a mnoho informací nacházím v zápisech z jednání školské rady. Ty si doplňuji i z jiných zdrojů a dospěl jsem k závěru, že naše současná ZŠ pokračuje ve vynikajících tradicích  zdejšího školství, jehož základy položil dnes již legendární František Bartoník v osmdesátých letech 19. století. Žákům je poskytováno kvalitní  vzdělání, což je  základní předpoklad pro úspěšné studium na středních školách.

Pokud jde o zápisy ze školské rady, tak mi nemohly uniknout body, které se vztahovaly na požadavky vedení školy směrem ke zřizovateli, k představitelům MOb.

 Tím  zásadním byl požadavek na rekonstrukci prostor pro školní družinu. Na jednání školské rady dne 16.4. 2019 informoval starosta o plánech na rekonstrukci těchto prostor ještě v roce 2019.

Tento příslib se však s různých objektivních důvodů nepodařilo splnit. Ty byly vysvětleny na jednání školské rady dne 29. 8. 2022, a současně byl  předložen nový projekt na stavbu výtahu, zvláštního vchodu do školské jídelny a renovace učeben fyziky, chemie a PC I. 

Na  ustavujícím jednání nově zvoleného zastupitelstva dne 19. 10. 2022 byla zvolena i nová RMOb, která na svém prvním zasedání odvolala ze školské rady dřívější zástupce zřizovatele a jmenovala nové, a to  Martina Krejčíčka a Ing. Radomíra Orkáče. První jednání školské rady v novém složení se uskuteční pravděpodobně až  v 1. čtvrtletí 2023. 

Určitě se bude jednat i o rekonstrukci prostor školní družiny a o dalších stavebních úpravách budovy školy.  Zápis z jednání školské rady s pořadovým číslem 41.  si přečtu velmi pozorně.

26. 12. 2022       V. S.                                              

 

 

 
© vladimirslavik.netstranky.cz - vytvořte si také své webové stránky zdarma