Navigace: Vladimír Slavík > Statistika návštěvnosti Hrabovských novin v 52. týdnu

Statistika návštěvnosti Hrabovských novin v 52. týdnu

Rychlost.cz - poptávka připojení

 

Ve dnech 26.12. 2022 až 1.1.2023 měly Hrabovské novin 275 návštěv. Nejvíce zaujal článek z 29.12. „Diskuse o veřejné dopravě na zastupitelstvu města“. Zaslouží si proto reprízu.

Diskuse o veřejné dopravě na zastupitelstvu města.

Na  jednání zastupitelů města, konaného dne 7. prosince, se jednalo i o finančních problémech městské veřejné dopravy. Náklady na provoz stále rostou, počty cestujících stále klesají. Některá města zvýšila jízdné. To však může vést k dalšímu úbytku cestujících.

 Do diskuse se zapojili náměstek primátora J. Dohnal ( Koalice Spolu), L. Semerák ( Ostravak), J. Babka (Ostravská levice), T. Macura, ( ANO),  D. Witosz (Piráti) a další.

 L. Semerák poukázal na skutečnost, že dotace pro  městskou  hromadnou  dopravu  z městského rozpočtu má i zápornou stránku. Dopadne částkou cca 1 tisíc Kč i na občany, kteří nejsou uživateli městské dopravy.  Sníží se tak finance, které by bylo možno využít pro akce, sloužící všem.

Konkrétně uvedl, že poslední dva roky zvedá varovný prst a dneska už ho při rozpočtu zvednul celý, že ta suma, kterou dotují dopravní podnik, se stává, pokud není na samé hraně toho, co jsou schopni zafinancovat nebo dokonce za ní, a je třeba se nad tím vážně zamyslet. Dále hovořil o krocích, u kterých předpokládá, že budou jejich činností v příštím roce, v příštím pololetí, a to na příklad snižování dopravních výkonů nebo rušení některých  linek.

 Tyto argumenty nebyly vyslyšeny a zastupitelstvo k tomuto bodu přijato usnesení o poskytnutí kompenzace ke krytí ztrát z hospodaření společnosti Dopravní podnik Ostrava za rok 2022 ve výši 200 mil. Kč. Z přítomných 53 zastupitelů bylo 52 pro, a to včetně osmi zastupitelů z hnutí Ostravak.

Komentář HN: Po přečtení tohoto zápisu jsem si uvědomil, jak složité problémy musí řešit zastupitelé města.  Zvýšit jízdné nebo nezvýšit? A jak do toho všeho zapadá snaha o rozvoj cyklistické dopravy, která je  významným konkurentem MHD?  Naši zastupitelé v městském zastupitelstvu to nemají snadné.

2. 1. 2023        V.S.

 

 
© vladimirslavik.netstranky.cz - vytvořte si také své webové stránky zdarma