Navigace: Vladimír Slavík > Stav místních komunikací

Stav místních komunikací

Jel  jsem nedávno po místní komunikaci  „K Pilíkům“. Za křižovatkou s ul. Bělská  je v blízkosti cesty  12  nedávno postavených RD. Byl  větrný den a míjelo mě auto. Za ním se vytvořil  oblak prachu, který zahalil celé okolí.  Umím si představit komplikace, které tím zdejším  obyvatelům vznikají.

Stav některých místních a účelových komunikací v Hrabové skutečně není dobrý. V pořádku jsou  ulice v blízkosti Paskovské. Míním tím ul. Perunovu, Na Farském, Jezerní, Šurovu, Šolcova, Klasnou, Božetěchovou, Na Potoku, Poplužní,  Bělskou  a další, včetně  ul. Domovské. Povrch mají  většinou  z  živičné směsi, pojené asfaltem.

Horší je to s ul. K Pilíkům, Ve Stromoví, Dubraviovou , K Nadjezdu. Tyto ulice slouží  k dopravním obsluze místních zahrádkových osad a občanům,  kteří je využívají  pro sport a procházky. Jsou nejenom prašné, ale i plné výmolů a děr.

Je chvályhodné, že místní veřejná správa poměrně rychle  reagovala na množící se kritiku občanů a začalo se s opravami.  Jako první je na řadě  ul. Dubraviova v úseku od ul. Poplužní po ul. Mostní.  Bohužel, prozatím se nebude opravovat  úsek od Mostní k Domovské.

Ještě jeden můj poznatek. Máme novou cykĺostezku podél Prodloužené Mostní. Je ve výborném stavu a jízda po ní skutečným zážitkem. Ten je však pokažen jejím ukončením a výjezdem na  dálniční most. Tento úsek je plný výmolů a děr. Nechápu, proč  výjezd nebyl upraven při stavbě Prodloužené Mostní.

Je optimálním řešením   pro tyto komunikace asfaltový povrch?  Asi ano. Pokud je proveden kvalitně, má velmi dobrou životnost. Je ideálním povrchem jak pro chodce, tak pro cyklisty, koloběžkáře a jezdce na kolečkových bruslích.  Mimo to je bezprašný.

V roce 2014 byla opatřena asfaltovým povrhem ulice, kde bydlím. Práci provedla firma Jankostav za pouhých 220 tis. Kč. Asfaltová směs byla  zpevněna cementem a  stav této cesty  po 7 letech používání je stále bezvadný. Přitom ulice nemá žádný pevný základ, živičné  kamenivo s asfaltem, tvrzené cementem  bylo položeno  na  původní povrch. Bylo tím dosaženo výrazné úspory nákladů, za novou vrstvu asfaltu  bylo zaplaceno pouze cca 300 Kč/m/2.   Jde o ul. Slínovou na jižním konci Hrabové.

Ostatně, asfaltový povrch má i cyklostezka polem Ostravice a dobře  slouží  svému účelu  již mnoho let.

 Podle stavu místních komunikací lze usuzovat na  celkovou  úroveň obce a  tyto komunikace leccos vypovídají i o úrovni  místní veřejné správy. Každý psycholog potvrdí,  jak i tyto záležitosti ovlivňují celkové chování  a kulturní úroveň obyvatel.  Kdo měl možnost  cestovat zeměmi východní a západní Evropy, ten ví, o čem je řeč.

Vybudování solidních místních komunikací  a jejich údržba není  levnou záležitostí.   Ale jsou to nezbytné investice a musí mít přednost před ostatními.

17. 9. 2021     V.S.

 

 
© vladimirslavik.netstranky.cz - vytvořte si také své webové stránky zdarma