Navigace: Vladimír Slavík > Stavební a jiné akce v Hrabové v roce 2018

Stavební a jiné akce v Hrabové v roce 2018

 

Ve svém nedávném článku v HN jsem si postěžoval, že obyvatelstvo Hrabové nebylo seznámeno s plány a záměry naší samosprávy v oblasti investic pro letošní rok. Tyto akce se projednávaly  na zastupitelstvu  26.3. 2018, ale příslušné podklady obdrželi pouze zastupitelé.

Na mé požádání mi tyto informace poskytl ochotně Honza Dvořák, takže s těmito  mohu seznámit i čtenáře Hrabovských novin.

Jde o tabulku, která má 26 položek. Významné náklady jsou věnovány na  zpracování  potřebné  technické  dokumentace,  a to ve výši  2 626 tis. Kč. Pokud výše této částky někoho překvapila tak vězte, že je velmi drahá, ale nezbytná. Je určena pro 14 akcí, které se mají realizovat jak v roce letošním tak i příštím. Nejvyšší náklady na PD jsou  jsou pro přístavbu kulturního domu k budově radnice ( 970 tis. Kč), nejnižší  pro výstavbu chodníku Perunova - Jezerní (35 tis. Kč).

Z  vlastních stavebních akcí mohou zaujmout následující:

  • Rozšíření parkoviště u ZŠ za 2,5 mil. Kč. Bude realizováno po vydání stavebního povolení.
  • Stavba chodníku od ulice  Jezerní  k hasičárně za 300 tis. Kč. Stavba již byla zahájena.
  • Stavba chodníku od ulice Na Šajaru k ulici Šlejharové za 500 tis. Kč. Má být zahájena  v červnu 2018.
  • Stavba přechodu pro chodce u zast. Beta za 250 tis. Kč. Realizace  po vydání stavebního povolení.
  • Nové  kanceláře v 1. patře radnice za 3,3 mil. Kč. Stavba zahájena v březnu 2018.
  • WC pro mistrovou stavební čety v býv. Domě zahradkářů za 30 tis. Kč. Termín neurčen.
  • Etážové topení v bytě na Příborské 29 za 170 tis. Kč. Provedeno v termínu březen-duben 2018.
  • Zateplení bytových domů na Příborské 15+17 za 1,9 mil.Kč. Termín prozatím nebyl stanoven.
  • Modernizace bytů za 290 tis. Kč. Bližší informace nebyly uvedeny.
  • Kompostéry pro občany za 132 tis. Kč. Jde o spoluúčast MOb na akci širšího významu.

Na zastupitelstvu 26.3. zazněly k tomuto plánu následující připomínky:

Ing. Dvořák: Proč se zastavily práce na PD cyklostezky u Makra. Odpověděl starosta, že tento úsek byl shledán neperspektivním,  protože nenavazuje na pokračování cyklostezek. Ing. Dvořák s tím nesouhlasí a naznačuje možné řešení. Starosta doporučuje  projednání  této cyklostezky v komisi VDE.

Ing. Orkáč M.: Ptá se na realizaci PD pro chodník mezi zastávkou Kostelík a restauraci Na Ščučí. Odpovídá ing. Faicová, že se projednává způsob úpravy koryta Ščučí.

Ing. Petana: navrhuje úpravu plochy u dětského hřiště U Kotelny z kašírku na gumu. Starosta připouští možnost této úpravy .

Mgr. Šumbera se ptá na strategii modernizace bytového fondu. Odpovídá starosta, že náklady činí odhadem 2,5 mil. Kč a prozatím jejich použití není časově určeno.

Poté byl tento bod programu zastupitelstvem jednohlasně schválen. Přítomná veřejnost se do diskuse nezapojila, protože neměla patřičné podklady.

15.5.2018    V.S.

 

 

 
© vladimirslavik.netstranky.cz - vytvořte si také své webové stránky zdarma