Navigace: Vladimír Slavík > Stavební boom v Hrabové

Stavební boom v Hrabové

 

 Ať  se nám to libí nebo nelíbí, v Hrabové se stále  velmi  intenzivně staví. A nejsou to stavby lecjaké. Uvedu ty nejvýznamnější, včetně mého pohledu na jejich prospěšnost.

1. Tři vícegenerační domy pod hřbitovem (2017 – 2019). Tato výstavba mohla  mít negativní vliv na  narušení pohody bydlení  u  místních usedlíků v  okolí,  především  na Bažanově ulici. Ale žádné protesty a stížnosti se před vástavbou ani po ní nekonaly.

2. Prodloužená Mostní (2018-2020). Z mé strany kladné hodnocení,  dopravně tato nová komunikace velmi ulehčí Paskovské ulici.  Doufám,  že to ocení  nejen občané  Šídlovce, ale také občané vesnické části  Hrabové.

3. Tři bytové domy v zatáčce  u Šídlovce (2019 – 2021). Výstavbu  devadesáti  malometrážních bytů, určených  převážně pro seniory,  hodnotím velmi kladně.  Tyto byty jsou v Ostravě  žádané   a investor pan  Patrik Němec  vybral pro tuto výstavbu vhodnou lokalitu. V blízkosti je zastávka MHD, školní jídelna s možností obědů, obvodní lékař, lékárna,  knihovna, obchody, možnost vycházek do okolí.  Protesty některých místních občanů proti této výstavbě pokládám za zcela neopodstatněné a některé i za kuriózní. Třeba obavu, že se do nových bytů nastěhují  sociálně nespolehlivé osoby. Nenacházím  pro tuto obavu žádné logické vysvětlení. Být na místě uvedených kritiků, velice bych si rozmyslel tyto nesmysly na místním FB  zveřejňovat.

4. Řadové domy v blízkosti Krmelínské ulice ( 2019 - ?). Má zde být postaveno 35 RD. Prostředí klidné, bydlení  zde bude příjemné. Životní prostředí  a klid zdejších obyvatel to pravděpodobně nenaruší.

5. Nová MŠ na Bažanově ulici (2019 -2021). Velmi dobře zvolené místo. Je uprostřed obce, v okolí jsou vhodné plochy pro pobyt dětí v přírodě.  K dispozici budou pro děti i prostory v budoucím Kulturním domě.

6. Víceúčelová budova „U Lípy“ (2020 – 2022). Souhlasím s názorem některých občanů, že se tato stavba svým vzhledem do  vesnické části Hrabové příliš nehodí. Ale současná  samospráva (včetně starosty pana Igora Trávníčka) proti této stavbě neprotestovala!   Budiž to zaznamenáno „na věčnou paměť“  i do obecní kroniky.

7. Přístavba k budově radnice pro kulturní účely (2020 - ?). Zásluhou současných radních v čele se starostou Igorem Trávníčkem  a  tajemníkem Janem Sochou   je tato stavba všemožně preferována. I to by se mělo zdůraznit v obecní kronice. Uvidíme,  jak  úspěšné tyto snahy budou.

8. Supermarket JIP na Frýdecké ulici (2019-2020). Jeho existence se občanů Hrabové příliš nedotkne. Možná pouze poněkud zvýšeným dopravním  ruchem na Frýdecké a  Mostní ulici.

9. Dostavba objektů v Průmyslové zóně (2019 -2020). Jde o objekty 08, 023, 026 a o přístavbu k administrativní  budově firmy Sungwoo Hitech. Praktický dopad na Hrabovou bude příznivý, zvýší se tím příjem do obecní pokladny  v položce „Daň z nemovitostí“.

10. Změny užití starších objektů v areálu Tajga (2019 -  2020). Mám tím na mysli Drtičku odpadů a Odkalovnu hliníkových odlitků.  Naději na realizaci má pouze  Drtička odpadů. Mají  se zde upravovat (drtit) pro další použití  obalové materiály (papír, dřevo, plasty, textil) z nošovické automobilky Hyundai. Podle mého názoru je tento záměr z ekonomického hlediska  potřebný. Stejně je na tom i Odlakovna hliníkových odlitků.  Příslušné orgány však tento záměr  prozatím odmítly. Kdy zahájí provoz  Drtička odpadů, to stále není známo.

Komentář HN: Ať  se nám to líbí nebo nelíbí,  stále se všude staví, a to i  na území Hrabové.  Má to své opodstatnění,  jen tak lze zajistit tolik žádaný růst HDP. Spokojený život občanů  a dopady na  životní prostředí v oblastech výstavby jsou často až druhořadou záležitostí.  Prvořadý je růst HDP.

16. 8. 2020     V.S.

 
© vladimirslavik.netstranky.cz - vytvořte si také své webové stránky zdarma