Navigace: Vladimír Slavík > Sto dnů hájení

Sto dnů hájení

Rychlost.cz - poptávka připojení

 

Zítra uplyne sto dnů od zasedání ustavujícího zastupitelstva, vzešlého z loňských podzimních komunálních voleb. Toho dne, 19.10. 2022, byl zvolen nový starosta, nová rada, kontrolní a finanční výbor. Rada  je pětičlenná a má dva místostarosty, kontrolní a finanční výbory jsou pětičlenné.

 Co za těch 100 dnů „hájení“ se novému vedení obce podařilo vykonat? Informace čerpám z webových stránek obce a z korespodence se zastupiteli.

Na zastupitelstvu č. 2 dne 14.12. 2022 byl schválen rozpočet na rok 2023, rozpočtový výhled na období 2024 – 2026, měsíční odměny neuvolněným členům zastupitelstva a návrh Jednacího řádu kontrolního výboru.

Nový kontrolní výbor se sešel 2x, projednal návrh jednacího řádu KV, provedl kontrolu plnění usnesení z 2. zasedání zastupitelstva a kontrolu financování a problematiku laviček u workoutového hřiště. Nový finanční výbor se sešel jednou a  projednal mimo jiné návrh rozpočtu na rok 2023.

Nová rada se sešla 9x, přijala celkem 134 usnesení, z nichž na významné pokládám tyto: Usnesení č. 1/11:  Rada jmenuje do  školské rady ZŠ Ing. R. Orkáče  a M. Krejčíčka. Usnesení č. 1/14: Rada  zřizuje komisi dopravy, výstavby a ekologie, komisi bytovou, komisi kulturní, komisi mediální a komisi povodňovou. Usnesení č. 3/30: Rada rozhodla o zastavení vypracování PD pro rekonstrukci domku č. 91. Usnesení č. 7/84: Rada rozhodla o rozdělení gescí mezi členy rady. Usnesení č. 8/102: Rada souhlasí s převedením přestupkové agendy na MOb Ostrava Jih a ukládá tajemníkovi požádat MMO o úpravu Statutu SMO. Usnesení č. 9/107: Rada rozhodla o realizaci záměru rekonstrukce bývalé školky na ulici Příborská 28.

Pokud jde o komise, prozatím byly aktivní tři, a to komise kulturní (3 zasedání), komise VDE (1 zasedání) a komise bytová (1 zasedání).

Za  těch sto dnů je toho víc než  dost, novým zastupitelům není co vyčítat. Ale je tady vážný problém. Míním tím vysoce náročný volební program vítězů voleb. Konkrétně u Hrabovanů zajištění výstavby nové sportovní haly a nové hasičské zbrojnice, revitalizace zastaralého bytového fondu, maximální informovanost občanů a transparentnost, zvýšená pozornost oblasti Pilíků. U hnutí Ostravak je to zeleň v Hrabové, rozvoj Pilíků a podpora školství. Nové zastupitelstvo má na tyto úkoly ještě 3 roky a 11 měsíců. Pokud bude pokračovat s dosavadním nasazením, tak je určitě splní.

 Hrabovské noviny zaměří v dalších měsících svou pozornost  především na tři oblasti: na modernizaci cyklostezek. na výsadbu nových stromů ve střední a v jižní části obce a na rekonstrukci odlehčovacího kanálu Ščučí.

26. 1. 2023     V.S.

 

 

 

 
© vladimirslavik.netstranky.cz - vytvořte si také své webové stránky zdarma