Navigace: Vladimír Slavík > "Stošestka" v Hrabové

"Stošestka" v Hrabové

 

Zákona o svobodném přístupu k informacím si velice vážím. Umožňuje občanům  získat  kvalitní odpovědi na jejich dotazy. Již při jeho zrodu byly obavy z jeho možného zneužívání. Byly obavy,  že někteří občané budou prostřednictvím „stošestky“ vyžadovat  neúměrné množství i zcela nepodstatných informací s nepříznivými dopady na pracovní kapacitu úřadů veřejné správy.

Nakonec  se to vyřešilo  tak, že zákon byl doplněn § 2 odst. 4, kde je napsáno:

„Povinnost poskytovat informace se netýká dotazů na názory, budoucí rozhodnutí a vytváření nových informací“.  Ne  vždy "povinné osoby" (obvykle tajemníci) těchto možností využívají a odpovídají na všechno možné.

Vracím se do naší reality. K dnešnímu dni je bylo  v naší obci podáno 62 žádostí o informace, což je  možná celostátní rekord.

Tato „inflace“  žádostí má několik negativních dopadů. Jednak tajemník nezvládá další své úkoly, jednak se tím znehodnocuje prestiž a  vážnost tohoto zákona. Málokdo z občanů sleduje obsah žádostí a texty odpovědí. Je toho příliš hodně a často i  nesrozumitelné.

Pak je zde pro žadatele o informace  ještě jedna povinnost. Musí u svých žádostí uvádět jméno a příjmení, datum narození, poštovní doručovací adresu a  adresu el. komunikace. Bez těchto náležitostí je žádost neplatná. Na místě tajemníka bych odmítal všechny žádostí o informace, které tyto údaje postrádají. Nezbytná „štábní kultura“ by se měla dodržovat i  u této agendy.

23.10.2020       V.S.

 

 
© vladimirslavik.netstranky.cz - vytvořte si také své webové stránky zdarma