Navigace: Vladimír Slavík > Strategický plán rozvoje Hrabové

Strategický plán rozvoje Hrabové

 

O Strategický plán rozvoje  Hrabové je nyní velký zájem a diskutuje se také o tom, kdo s tímto nápadem přišel jako první a zda to není pouhá předvolební  propagace.

Nemohu v této souvislosti nepřipomenout můj článek v Hrabovských novinách, který vyšel  22. 2. 2017 pod názvem „Program rozvoje obce“ a kde informuji čtenáře Hrabovských novin o tom, že podle § 84 zákona o obcích je zastupitelstvu obce vyhrazeno právo schvalovat program rozvoje obce. Tím nechci tvrdit, že tento můj článek v Hrabovských novinách byl impulzem k současným  aktivitám.

Prokazatelně tímto impulzem  bylo  vystoupení paní Květoslavy Hrabovské  na zastupitelstvu  1. 3. 2017, kde jmenovaná  hovořila o tom, že Hrabové chybí jakási strategie nebo výhled do budoucna  a uvedla příklad Proskovic, kde takový výhled mají (viz zápis ze zastupitelstva z  1. 3. 2017). A tato poznámka nezapadla do zapomenutí.

V Hrabovských listech z května 2017 vyzývá starosta Igor Trávníček občany ke spolupráci na „Plánu rozvoje Hrabové“. Následně se uskutečnila anketa, ve které bylo občany  Hrabové podáno 118 podnětů.

Téma „Strategický rozvoj Hrabové“ bylo zastupiteli diskutováno až na zastupitelstvu 6. 11. 2017, kdy byla ustavena  pro zpracování tohoto záměru pracovní skupina ve složení:  Trávníček, Rundt, Chlupatý, Kopitzová, Strnišťová, Dvořák, Pavel Žižka, Petr Žižka, Hrabovská, Pilch, Šumbera.   Tedy představitelé všech politických stran  a hnutí (mimo KSČM) a členové některých komisí. Řekl bych, že tato skupina představuje současnou intelektuální „špici“ Hrabové a nebylo zapomenuto na nikoho, kdo by mohl  být přínosem při sestavování Strategického plánu rozvoje Hrabové.

Této záležitosti se věnovaly podrobně i Hrabovské listy, a to formou anket. V červencovém čísle 2017 to byla anketa na téma „Co by se mělo v Hrabové přednostně řešit“, v zářijovém čísle 2017 anketa na téma „Přístavba k radnici“,  v listopadovém čísle 2017 anketa na téma zachování Pilíků.

Zájem Hrabovských listů o „Strategický rozvoj Hrabové“ pokračoval i v roce 2018. V lednovém čísle diskutovali zastupitelé o tom, co pokládají v současné době pro Hrabovou za prioritní, v březnovém čísle byla anketa v rubrice  „Názory“ zaměřena na  Nové srdce Hrabové, v květnu se diskutovalo všeobecně na téma „Hrabová v roce 2040“. V červencovém čísle  je obsáhlý rozhovor s ing. Vladimírem Vavrečkou, který řídí práci tohoto týmu po stránce metodické.  Tradiční dvojstránka s názory zastupitelů je zaměřena na problematiku dopravy a parkování na Šídlovci.

 V  těchto anketách byli osloveni představitelé všech politických stran a hnutí, kteří reprezentují své voliče v zastupitelstvu, a navíc i někteří občané.

Konkrétním výsledkem práce komise pro Strategický rozvoj Hrabové je diskusní materiál, který byl představen veřejnosti v těchto dnech na webových stránkách městského obvodu.

Myslím, že každý  občan, který se dlouhodobě věnuje veřejným záležitostem v Hrabové,  tento elaborát ocení. Také proto, že je to od vzniku samostatné Hrabové v roce 1990 prvním  elaborátem, který se tak podrobně a komplexně zabývá problematikou budoucnosti  našeho městského obvodu.

Za opodstatněné pokládám doporučení ing. Vavrečky, aby i v budoucnu (bez ohledu na výsledky letošních voleb)  byla řídící skupina  tvořena Radou MOb  a tajemníkem. Pro kontrolní a iniciační skupinu  je na místě doporučení, aby v ní nadále byli (bez ohledu na výsledky voleb) i někteří současní členové, a to z důvodu kontinuity. Aby se opět nezačínalo „od nuly“.   Pochopitelně konečné slovo v těchto „kádrových“  záležitostech  bude mít nové zastupitelstvo.

A nakonec  si dovolím trochu filozofie. Velice se mi líbí teorie „motýlích křídel“. Její podstata je v poznatku, že i malé třepotání motýlích křídel může v konečném důsledku vyvolat bouřku, někdy i tajfun. I nepatrný motýl může uvést do pohybu několik molekul vzduchu, které za příznivých podmínek naráží do dalších molekul, vznikne tzv.dominový  efekt a výsledkem je veliká bouře.

Takovým třepotáním motýlích křídel byla „nevinná“ poznámka Květoslavy Hrabovské  na zastupitelstvu 1. 3. 2017 a za „tajfun“ bych označil současnou situaci v této záležitosti. Doufám, že tato bouře nezpůsobí žádné větší škody a  pouze přinese i do našich končin více čerstvého  vzduchu.

24. 7. 2018      V.S.

 

 
© vladimirslavik.netstranky.cz - vytvořte si také své webové stránky zdarma