Navigace: Vladimír Slavík > Strategický plán rozvoje Hrabové

Strategický plán rozvoje Hrabové

Rychlost.cz - poptávka připojení

 

Na webových stránkách městského obvodu je rubrika „Strategický plán“, a v ní základní dokument z 21.9. 2020, jeho aktualizace z 24.2. 2021 a zpráva o realizaci z 15.6. 2022.

Strategické plánování má svůj význam, a to především v oblasti dostavby infrastruktury obce.  Konkretizuje nezbytné potřeby a určuje  dobu  realizace jednotlivých etap. Výkupy pozemků, zhotovení technické  dokumentace, zajištění  finančních  dotací  apod. To vše se sladí s plánovanými rozpočty na příští roky tak, aby výdaje odpovídaly  očekávaným příjmům.

Nemá smysl zatěžovat Strategický plán různými aktivitami neinvestičního charakteru, jako je zachovat poštovní služby, vyřešit dopravu na Šídlovci, omezit nákladní dopravu na Paskovské ulici, zrušit zpoplatnění Místecké ulice apod.

Po prostudování stávajícího Strategického plánu zjišťuji, že  stále  je aktuální požadavek na  architektonickou  studii pro „Srdce Hrabové“,  na plán modernizace  bytového fondu, na  budoucí využití prostor po MŠ na ul. V. Huga, na  dobudování sítě cyklostezek s jejich napojením na  celoměstskou síť,  na omezení hluku z Místecké ulice výsadou stromů, na využití areálu Pilíky pro sport a rekraci, na vybudování sportovní haly.

Předpokládám, že  Strategický plán rozvoje Hrabové nebude  nynějším zastupitelstvem zcela  zrušen, ale pouze přepracován. Úplně by stačil dokument o rozsahu  cca 4 stránek.  Ten z roku 2020 jich má 43.

22.12. 2022     V.S.

 

 
© vladimirslavik.netstranky.cz - vytvořte si také své webové stránky zdarma