Navigace: Vladimír Slavík > Strategický plán rozvoje Hrabové v letech 2020 - 2021 (6)

Strategický plán rozvoje Hrabové v letech 2020 - 2021 (6)

Rozvojová oblast č. 5: Zdravotnictví, sociální služby a péče o seniory.

5.1.: Vybudovat další bydlení pro seniory v MOb Hrabová.

V tomto bodě Strategického plánu se požaduje vytvořit přehled o požadavcích  na seniorské byty a následně zajistit jejich  výstavbu a také  podporovat snahy seriózních  developerů o stavbu bytů  pro seniory v Hrabové. Komentář KN: Ani  na webových stránkách městského obvodu ani v Hrabovských listech se  doposud se neuskutečnil průzkum počtu zájemců o seniorské byty. Takže nelze ani plánovat jejich případnou výstavbu. Pokud jde o podporu developerů,  kteří mají zájem tyto byty stavět, podařilo se ve spolupráci s investorem  p. Patrikem Němcem zajistit výstavbu cca 90 malometrážních bytů v bytových domech „v zatáčce“ u Šídlovce,  a to přes odpor některých občanů a  dokonce i zastupitelů. 

5.2.: Podporovat služby a aktivity pro seniory, přispívající ke klidnému trávení jejich života v domácích podmínkách.

V tomto bodě Strategického plánu  se požaduje podporovat pečovatelskou službu poskytující seniorům domácí péči, organizovat  zdravotnické a vzdělávací přednášky, spolupracovat s lékaři, modernizovat lékařská zařízení a vycházet vstříc požadavkům  lékařů. Komentář HN:  Nadstandardní počet  úřednic sociálního odboru umožňuje  tento bod Strategického plánu úspěšně zajišťovat. Navíc zde působí i aktivity Zdravotní komise pod vedením MUDr. R. Gromnice. Velmi aktivní jsou také  kluby seniorů. Dobře funguje  i služba Senior Taxi.

5.3.: Vytvářet podmínky pro práci lékařů v rámci MOb Hrabová.

Strategický plán ukládá povinnost sledovat potřeby lékařů v městském obvodu, modernizovat lékařská zařízení a vytvářet pro lékaře atraktivní podmínky. Komentář HN:  Pokud je mi známo,  tak  zdejší lékaři  jsou z se svými  ordinacemi včetně dalších prostor zcela spokojeni a nemají na MOb žádné požadavky.

Rozvojová oblast č. 6: Spolková činnost, volnočasová aktivita a rekreační nabídka.

6.1.: Vybudovat kulturní sál.

Strategický plán ukládá dokončit projektovou přípravu a zajistit realizaci stavby. Komentář HN: Tento bod Strategického plánu je velmi úspěšně plněn. Kulturní sál  má být předán veřejnosti  v prosinci letošního roku.

6.2.: Vybudovat sportovní halu.

Strategický plán předpokládá převod potřebných pozemků pod budoucí halou z TJ Sokol na MOb Hrabová, následně pořízení  dokumentace, zajištění  finančního  krytí a nakonec realizaci. Komentář HN: V rozporu s touto koncepcí začalo vedení MOb uvažovat o zřízení sportovní haly přestavbou  tělocvičny ZŠ. Je nutno rozhodnout, která alternativa se bude realizovat. Prozatím tento problém zastupitelstvo neprojednávalo a následkem toho nejsou činěny ani přípravy pro převod pozemků. 

 
© vladimirslavik.netstranky.cz - vytvořte si také své webové stránky zdarma