Navigace: Vladimír Slavík > Strategický plán rozvoje Hrabové v letech 2020 - 2021 (7)

Strategický plán rozvoje Hrabové v letech 2020 - 2021 (7)

6.3.: Revitalizovat areál TJ Sokol.

Strategický plán předpokládá, že pro tuto revitalizaci  bude nutno zpracovat studii, následně pak dokumentaci a nakonec po zajištění financí i realizaci. Komentář HN: Vzhledem k tomu, že tento areál je ve vlastnictví TJ Sokol, bude o dalších úpravách rozhodovat tato organizace a ne MOb. Ten může být pouze poradním orgánem. 

6.4.: Vytvářet zázemí pro cyklisty.

Mají  se určit místa na stojany pro sdílená kola a zajistit  jejich instalace. Komentář HN: Úkol je splněn, RMOb na svém zasedání dne 14.7.2021 rozhodla o převzetí 5 ks stojanů pro sdílená kola na následujících stanovištích: parkoviště Mostní x Frýdecká, u parku Hrabovjanka, u parku na Příborské ulici, u kostelíka na ul. Domovská a u kruhového objezdu Mostní x Paskovská.

6.5.: Vytvářet lepší podmínky pro SDH včetně výchovy mladých hasičů.

V letech 2020 – 2021 nejsou plánovány žádné aktivity.

6.6.: Připomínat historii Hrabové pro posilování sounáležitosti občanů s obvodem.

Strategický plán obsahuje požadavek na vytvoření expozice o historii a tradicích Hrabové, na vydávání publikací a pořádání přednášek o historii Hrabové.  Komentář HN: I když  bývalý RD č.p. 91 je již delší dobu ve správě MOb, stále není definitivně rozhodnuto, zda zde bude zřízena historická expozice.  Dalším problémem je neexistence letopisecké komise, která by měla organizovat uvedené besedy a přednášky.  Návrh Kontrolního výboru  zastupitelstva na  obnovení  její činnosti z 15.5.2021 nebyl doposud projednán ani v zastupitelstvu, ani v radě.

Rozvojová oblast 7: Podnikání a pracovní příležitosti.

Zdůrazňuje se nutnost  vytváření účinného tlaku na minimalizaci výskytu škodlivin, vznikajících v místních provozovnách.  Těmito škodlivinami se míní hluk, zápach a nadměrná nákladní doprava. Další část aktivit se vztahuje na podporu živnostníků,  poskytujících služby občanům Hrabové.  Samostatným bodem je vytváření  prostoru v Hrabovských listech a na webových stránkách obvodu k informování občanů o aktivitách živnostníků a jejich službách. Komentář HN:  Vedení obvodu a především občané Hrabové projevují v oblasti sledování  výskytu škodlivin velkou aktivitu. Dlouhodobě jsou řešeny problémy zápachu, unikajícího  z některých provozoven  Průmyslové zóny, byly uskutečněny protestní akce při  snaze o zřízení dvou nových provozů v areálu  Tajgy ( odlakovna Silber a výrobna drcené energetické směsi), a to s různými výsledky.  Pokud jde o propagaci služeb živnostníků v Hrabovských listech a na webových stránkách obce, tak  se doposud nic podstatného nepodařilo realizovat.  Nejsou známy ani cenové a další podmínky pro inzerci v Hrabovských listech.

4. 8. 2021      V.S.

 
© vladimirslavik.netstranky.cz - vytvořte si také své webové stránky zdarma