Navigace: Vladimír Slavík > Třetí výročí Prodloužené Mostní

Třetí výročí Prodloužené Mostní

 

Byla slavnostně otevřena ve čtvrtek 22. srpna 2019. Doplnila chybějící část silniční sítě  MS kraje a také měla  snížit dopravní zátěž  Paskovské ulice.

 Slavnostního otevření  se zúčastnil hejtman MS kraje Ivo Vondrák, jeho náměstek Jaroslav Kania a další významné osobnosti.

Její zrod byl obtížný. Dlouho nebyly peníze, záměr kritizovali i někteří obyvatelé Hrabové. Měli obavy ze zvýšené hlučnosti, z navýšení dopravy po Paskovské ulici, dokonce i ze zániku místního mysliveckého sdružení a z narušení odtoku vody z jihozápadního území obce. Byly snahy vyřadit Prodlouženou Mostní  z územního plánu, proti stavbě byla zorganizována i petice.

Pesimistické předpovědi se naštěstí nepotvrdily, dnes je v obci většinový názor, že Prodloužená Mostní splnila svůj účel.

Silnici postavila nákladem 132 mil. Kč akciová společnost  Strabag, a myslím, že velmi kvalitně. Na financování se podílel MS kraj, město Ostrava a významně i evropské dotace. Prozatím se nevyskytly žádné závady, účinné a vkusné jsou i protihlukové stěny.

Zcela ideální je cyklostezka, vedoucí podél sevení strany komunikace, prozatím, bohužel, cyklisty málo využívána. Možná také proto, že stále není zakreslena do cyklistických tras města (viz webové stránky SMO – Turistika – Cyklistické trasy).

Projektanti naplánovali kolem nové komunikace i výsadbu dřevin. Byla provedena, ale po výsadně některé uschly, a nikdo je již neobnovil.  Napočítal jsem jich nejméně 20. Možná by pomohla urgence ze strany ÚMOb.

Problémem zůstává kruhový objezd za Vratimovským mostem.  MOb Hrabová  v minulých letech vyvinul nedostatečné úsilí,  aby se postavil společně s Prodlouženou Mostní.  Ale  přípravy již probíhají,  termín realizace však nebyl doposud zveřejněn.

22.8. 2022       V.S.

 

 

 
© vladimirslavik.netstranky.cz - vytvořte si také své webové stránky zdarma