Navigace: Vladimír Slavík > Usnesení RMOb č. 91/1882

Usnesení RMOb č. 91/1882

 

Bylo přijato radními na zasedání rady dne 20. 4. 2022 a jeho znění je následující:

„Rada městského obvodu Hrabová bere na vědomí petici občanů ze dne 8. 4. 2022, kteří požadují opravu místních komunikací ul. Bělská a K Pilíkům z důvodu snížení prašnosti a ukládá komisi pro výstavbu, dopravu a ekologii navrhnout adekvátní řešení. Zodpovídá Ing. Skalský, termín do 15. 5. 2022.“

Komise pro výstavbu, dopravu a ekologii  se sešla 27. 4. 2022 a zúčastnili se   Ing. J. Skalský, J. Batelková, Ing. B. Rundt, Ing. J. Dvořák, M. Krejčíček a  S. Holiš. Za ÚMOb se zúčastnila paní  Ing. J. Faicová, za RMOb pan P. Balušek.  

V zápise je k této záležitosti uvedeno:

„Petice na snížení prašnosti ulice K Pilíkům – Ing. Jana Faicová informovala komisi o skutečnosti, že zde nelze realizovat zpevněný povrch s ohledem na omezení související s vyhlášeným krajinným prvkem.“

Vůbec tomu nerozumím. Vždyť  vedoucí  stavebního úřadu Ing. Faicová  jistě dobře ví,  že to není pravda!

 Tato oblast od ul. Poplužní po ul. Bělskou není součástí  významného krajinného prvku  „Na Rybnících“, a nic nebrání opatřit tuto část ulice „K Pilíkům“  bezprašným asfaltem.  Hranice významného krajinného prvku je cca  100 m na západ.

Vždyť  tato místní komunikace v úseku  Poplužní – Bělská  byla již 2x opravována asfaltovou vrstvou! Bylo to  v roce 2017 a v roce 2020. Byl však použit nekvalitní  asfaltový recyklát, který nezabránil prašnosti.

Pak je zde ještě další  nelogičnost.  V Hrabovských listech č. 7/2021 informuje pan tajemník  Ing. Socha o opravách místních komunikací v roce 2021 a 2022. Pro opravu místní komunikace  K Pilíkům je  pro rok 2022 počítáno s částkou 2,5 mil. Kč s poznámkou  „asfalt, odvodnění +projekt+osvětlení.“

Občané musí být z těchto protichůdných informací, uvedených  v Hrabovských listech, v usneseních  RMOb  v  a zápisech z komise pro výstavbu, dopravu a ekologii  poněkud zmateni.

Je zde ještě jedna možnost: K danému úkolu, uloženého radou, bude svoláno speciální jednání komise s doporučením, aby úsek mezi ulicemi Poplužní a Bělskou byl opatřen kvalitní  asfaltovou vrstvou. Vždyť termín tohoto úkolu stanovila RMOb  až na 15. 5. 2022.

10. 5. 2022       V.S.

 
© vladimirslavik.netstranky.cz - vytvořte si také své webové stránky zdarma, netstránky doporučují happytrail.cz - cestování s úsměvem