Navigace: Vladimír Slavík > Úspěchy a neúspěchy současného vedení Hrabové (2)

Úspěchy a neúspěchy současného vedení Hrabové (2)

 

Včera jsem v Hrabovských novinách popsal (z mého pohledu) některé úspěchy současného vedení Hrabové, dnes napíši o tom, co se mi nelíbí.

1) Stav místních komunikací. Hodně se v posledních letech propagují jízdní kola, perspektivní jsou i koloběžky, kolečkové brusle, a možná i kolečkové lyže. Pro všechny tyto dopravní prostředky je ideální naprosto rovný povrch jak vozovek tak cyklostezek. Za uplynulých 18 měsíců byla provedena pouze oprava jednoho úseku ulice K Pilíkům, která vyhovuje tomuto požadavku.  Na úpravu jízdního povrchu čeká ještě větší část této ulice, propojka mezi areálem Equicentrum a lávkou přes Ostravici, na severním konci Hrabové pak cyklostezka vedoucí kolem workoutového hřiště až ke kruhovému objezdu u Makra.

2) Výsadba stromů na obecních pozemcích.  Málo se dbá na výsadbu stromů na volných místech kolem místních komunikací. Konkrétně kolem MK Domovská, K Pilíkům a kolem cyklostezky od ulice Bělská k Mitrovicím. Staré stromy zde postupně mizí, ale nové se nesází. Tvrzení, že to jsou soukromé pozemky není pravdivé, jde o obecní majetek.  A přitom stromy zlepšují kvalitu ovzduší, snižují hlučnost, v létě vytváří stín a celoročně jsou domovem pro mnohé užitečné živočichy.

3) Přístup k vodním nádržím Pilíky. Tento areál je výjimečný tím, že je zde rybářský revír, na hrázích rostou původní dřeviny, stále zde hnízdí poměrně vzácní ptáci, jako ledňáček říční a volavka bílá.  Ještě nedávno zde měl svůj domov i párek labutí. Areál je přístupný pouze pro pěší a motorová vozidla, s určitými obtížemi i pro cyklisty. Pro dopravní prostředky, které vyžadují hladký povrch vozovky, jsou Pilíky nepřístupné. Včetně invalidních vozíků.

4) Neefektivní investice. Míním tím přestavbu bývalé školky na Příborské ulici na 4 byty. Každý z nich si vyžádá náklad 2,2 mil. Kč. Návratnost této investice je cca 20 let. V případě dlouhodobého komerčního využití bez nákladné rekonstrukce by tento objekt mohl do obecní pokladny přinášet značný zisk. Mohla zde být soukromá školka, soukromá škola různého zaměření, archiv, sklad, kanceláře atd.  Přestavba na byty by přicházela v úvahu teprve v případě nezájmu příslušných realitních kanceláří o tento objekt. Tak by si počínal soukromý vlastník, vedení Hrabové se ale rozhodlo, že bude vhodné zvýšit počet nájemních bytů na Šídlovci ze současných 221 na 225. Zdůvodnění tohoto záměru nebylo nikdy zveřejněno.

Určité pochybnosti mám i o potřebnosti stavby nového chodníku k hasičské zbrojnici, o dostatečném úsilí při stavbě chodníku kolem ulice U Řeky, o použití obecních financí na výměnu oplocení tenisového hřiště, o způsobu podpory vedení obce při přípravě rekonstrukce „Odlehčovacího kanálu Ščučí“, a také o zájmu vedení obce instalovat na území Hrabové senzor celoměstského systému kontroly kvality ovzduší.

 Ale, „suma sumárum“, dosavadní úspěchy současného vedení Hrabové převyšují nad některými nedostatky. 

Čtvrtek, 11. dubna 2024         V.S.

 

 
© vladimirslavik.netstranky.cz - vytvořte si také své webové stránky zdarma