Navigace: Vladimír Slavík > Úspěchy a neúspěchy současného vedení Hrabové (1)

Úspěchy a neúspěchy současného vedení Hrabové (1)

 

Zajímám se dlouhodobě o veřejný život v Hrabové a píši o tom články do Hrabovských novin. V tom dnešním se pokusím shrnout úspěchy současného vedení Hrabové za těch osmnáct měsíců, které uplynuly od posledních komunálních voleb. Jde o mé hodnocení, které se může lišit od hodnocení jiných občanů.  

Těch největších úspěchů bylo pět:

1) Podařilo se vyměnit některé úředníky ÚMOb. Zdá se, že výměna byla úspěšná. Pavlína  Špačková  (odbor sociální, organizačních a vnitřních věcí) je významnou posilou naší radnice, stejně jako Tomáš Kopřiva (bytový technik), Beata Bigasová (investice), Liběna Kluzová (doprava a zeleň) a  Kateřina Tomanová (kulturní referentka). Výborným řešením bylo  obsazení funkce tajemníka obvodu (vlastně tajemnice) paní Janou Tajchmanovou. Pracuje na zdejším úřadě již řadu let, její způsob jednání s podřízenými i nadřízenými je velmi profesionální, je známa svou pracovitostí a důsledným plněním svých povinností. Velmi dobré jsou i její komunikační schopnosti.

2) Zlepšila se „zpětná vazba“ mezi samosprávou a občany.  Svou aktivitou a zodpovědným přístupem k funkci starosty mne překvapil především pan Milan Slíva. Ovládá komunální legislativu, ochotně a kvalifikovaně odpovídá na písemné i ústní dotazy občanů, často navštěvuje akce, pořádané místními spolky a nebrání se diskusím všeho druhu.  Podrobné jsou i jeho komentáře ve „Slovu starosty“ v Hrabovských listech.  Konstruktivní diskuse neodmítají ani ostatní zastupitelé, konkrétně místostarostka Hrabovská, radní Kročková a Gajec, zastupitelé  Skalský, Kubečka a Balušek.

3) Nastal významný pokrok v obsahu Hrabovských listů. Výběr paní Karly Slívové na funkci  šéfredaktorky byl velmi zdařilý. Obsah Hrabovských listů je nyní velmi atraktivní, občané jsou informováni o všech důležitých událostech. Zvlášť oceňuji rozhovory paní Slívové se zastupiteli, úředníky místní státní správy a dalšími osobnostmi Hrabové.

4) Nákup pozemku pro stavbu nové hasičské zbrojnice. Z hlediska dalšího rozvoje Hrabové považuji nákup pozemku o rozloze 1,4 ha za velký úspěch současné samosprávy. Vyřešilo se tak nezbytné přemístění a možnost modernizace hasičské zbrojnice, postavené v roce 1924. Objektu, o jehož významu asi nikdo z občanů Hrabové nepochybuje.

5) Změna způsobu tvorby nájemného v obecních bytech. Výše nájemného musí vytvářet dostatečné finanční prostředky nejen pro údržbu bytů, ale i pro modernizaci bytových domů.  Enormní růst nákladů na tyto činnosti se musí projevit i v růstu nájemného.  Tímto způsobem postupují všechny městské obvody a Hrabová nemůže být výjimkou. Je to nepopulární opatření, ke kterému, bohužel, nebyla dříve „politická odvaha“.

Možná, že těch úspěchů je více, ale ty výše uvedené považuji za nejvýznamnější.

Příští článek bude zaměřen na neúspěchy současného vedení Hrabové. Je jich, bohužel,  poměrně hodně.

Středa, 10. dubna 2024     V.S.

 
© vladimirslavik.netstranky.cz - vytvořte si také své webové stránky zdarma