Navigace: Vladimír Slavík > Úvaha o obecní kronice

Úvaha o obecní kronice

 

Obecní kroniky jsou součásti  našich kulturních tradic. Bylo to potvrzeno i v zákoně č. 132/2006 Sb. Tento zákon ukládá všem obcím  povinnost vést kroniku a zaznamenávat do ní zprávy o důležitých  a pamětihodných událostech pro informaci a poučení budoucích pokolení.

Zápisy provádí kronikář, a to nejméně jednou ročně. O obsahu zápisu rozhoduje obec, a to buď přímo zastupitelstvo nebo jím pověřený orgán. Do kroniky může za určitých podmínek nahlédnout každý občan. V opodstatněných případech lze navrhnout změnu, doplnění nebo opravu zápisu.

V Hrabové vznikla obecní kronika již  v roce 1922 a prvním kronikářem se stal místní učitel Zeněk  Oliva. Díky jeho pečlivosti a schopnostem i dnes víme vše podstatné  o tehdejších důležitých  událostech, o  tehdejších významných místních osobnostech,  o politických, sportovních a kulturních spolcích,  o bytových  i nebytových stavbách atd.  

Bohužel, dnes je vše jinak. Platný zákon o kronikách se v Hrabové  trestuhodným  způsobem nerespektuje, zápisy se provádí s velkým zpožděním a nikdo nekontroluje jejich obsah. Lze tedy pochybovat o úplnosti a objektivitě těchto zápisů.

Možná, že to nevadí současné generaci. Ale absence objektivních kronikářských zápisů bude určitě  vadit našim potomkům.

Ještě je čas vše napravit.  Ještě je čas pravdivě a objektivně sepsat všechny důležité události za  poslední roky. Především od roku 2014, kdy v Hrabové nastaly významné změny v politickém a společenském životě.

Zde budu konkrétní.  Za důležitou  místní osobnost tohoto období považuji  mimo jiné občany i Ing. Radomíra Orkáče. Tento příslušník mladé generace  svou neobvyklou aktivitou změnil politický život v naší obci. Založil web Hrabova.info, inicioval vznik nového  volebního subjektu SNK Hrabované, byl a stále ještě je významnou osobností v našem zastupitelstvu.  Považuji ho za „štiku v našem rybníce“. Kéž bychom jich měli více! Jsem velmi zvědav, co se o této osobnosti napíše do místní kroniky.

Uvědomuji si, že  obce nyní prožívají  neobvyklou dobu. Na jedné straně stále platí zákon o obecním zřízení,  na straně druhé většina příslušníků současné generace nemá zájem se podílet na činnosti místních samospráv. Mezi zastupiteli je pak poměrně mnoho (slušně řečeno)  nekompetentních občanů. Tato  nynější krize  se dříve nebo později  musí vyřešit.

To vše by měl pečlivý a kvalifikovaný kronikář zaznamenat  v obecní kronice.  Jestli se tak stane, za to zodpovídá především současné zastupitelstvo.Prozatím o nápravu nynějšího stavu nejeví zastupitelé zájem. 

21.7.2020     V.S.

 
© vladimirslavik.netstranky.cz - vytvořte si také své webové stránky zdarma