Navigace: Vladimír Slavík > Úvahy o druhém vydání publikace Historie obce Hrabová

Úvahy o druhém vydání publikace Historie obce Hrabová

 

O uvedenou publikaci, vydanou v roce 2017 byl velký zájem a náklad 500 ks  byl rychle rozprodán. Proto je na místě úvaha o novém vydání. Chápu obavy editora a spoluautora této knihy  Martina Slepičky, který se o první vydání  nejvíce zasloužil, a proto zveřejňuji i v Hrabovských novinách jeho stanovisko k těmto plánům.

Úvahy o druhém vydání publikace Historie obce Hrabová.

Nedávno jsem se z úst jednoho hrabovského zastupitele mimoděk dověděl, že určití lidé plánují vydat druhé vydání velmi úspěšné publikace Historie obce Hrabová nejlépe sami. Alias „kniha připravená Martinem Slepičkou bez Martina Slepičky“. Tomu se ani nedivím, dotyční by se na vlastní kvalitní odbornou práci nezmohli, ani by se vysokoškolští odborníci s nějakými ňoumy nebavili.

Lze jen připomenout, že byly platně uzavřeny smlouvy mezi autory a statutárním městem Ostrava – městským obvodem Hrabová na první vydání publikace a nikdo, ani MOb Hrabová po případné změně politické reprezentace po komunálních volbách, nemá právo dále užívat a jakkoli nakládat s textem vydané publikace. Případně nechám opatřením soudu zablokovat majetek městského obvodu Hrabová a statutární město Ostrava může kvůli flagrantnímu porušování zákonů převzít nad obvodem nucenou správu, jak se to stalo před 10 lety v Mariánských Horách.

Připomínám, že k případnému druhému vydání rozebrané publikace existuje usnesení Komise letopisecké Rady městského obvodu Hrabová ze dne 23. února 2018: „nedoporučuje RMOb Hrabová po vyprodání 500 ks publikace „Historie obce Hrabová. Dějiny, památky a osobnosti Hrabové od 13. století po současnost“ určených pro veřejnost v listopadu roku 2017 nyní rychle realizovat záměr dotisku dle podnětů občanů a zastupitelů a doporučuje RMOb Hrabová realizovat s určitým odstupem 2. rozšířené vydání této publikace s doplněním kapitol (např. Hrabová na starých mapách, hrabovské nářečí, edice dosud nevydaných pramenů, legendy spjaté s Hrabovou, spolky, další neobecní kroniky, grafy, statistiky, seznamy, cizojazyčná shrnutí apod.), nových fotografií a informací dle vývoje historického bádání v souvislosti s uctěním 30. výročí sametové revoluce v listopadu roku 2019.“

Nikdo však nemá právo publikovat cizí text bez jeho souhlasu.

4. 7. 2018    M. S.

 
© vladimirslavik.netstranky.cz - vytvořte si také své webové stránky zdarma