Navigace: Vladimír Slavík > Úvahy o současnosti a budoucnosti Hrabové - kapitola 2

Úvahy o současnosti a budoucnosti Hrabové - kapitola 2

 

Včerejší článek o současnosti a budoucnosti Hrabové končil volbami v roce 2014 a nadějemi, že nově  zvolení zastupitelé  za hnutí Ostravak (Jan  Šumbera a Květoslava  Hrabovská)  a za hnutí Změna  (Vladislava Kopitzová)  se  spojí se zastupiteli  opoziční ČSSD a dosavadní stagnace  se změní na období aktivity.

Neměl jsem žádná přehnaná očekávání, protože z osobních zkušeností (byl jsem radním v letech 1994-1998) vím,  jak  je to všechno složité.

Takže vše, čeho  bylo doposud  v tomto volebním obdob dosaženo, pokládám za  velký úspěch.

Především nastala  změna  na postu starosty.  Dlouhodobě nejvlivnější  ODS naprosto zklamala, když do této významné funkce byl dosazen v roce 2006 pan Rostislav Naď. Změna nastala až v prosinci 2015, kdy se stal starostou  Igor Trávníček.   

Myslím, že zastupitelé tentokrát volili dobře.  Nový starosta to neměl a nemá snadné. Stále je tady viditelná zátěž  z minulých období.  Ze strany některých  zastupitelů  přetrvává pasivita a nedostatek  nových nápadů. Mohl bych uvést konkrétní  jména, ale nebudu to hrotit.

U pana Trávníčka oceňuji zejména jeho snahu o zlepšení současného stavu, snahu o postavení  nové školky, kulturního domu, a také jeho podporu při budování  parku Hrabovjanka. Je mi sympatická i jeho častá účast na zasedání  některých  komisí a pomoc při realizaci nových nápadů.

Co pokládám za nejdůležitější události v období od posledních voleb?

Rok 2015: Na rozdíl od minulých let začali plnit svou kontrolní funkci opoziční zastupitelé, a to především na zasedáních zastupitelstva. K nim se připojili i někteří občané, přítomni na těchto jednáních. Konkrétně se podrobně projednával průběh problematické rekonstrukce „vnitrobloku“ na Šídlovci a  nedostatky,  zjištěné při finanční kontrole (auditu) MMO. Pozornost vyvolalo  i převzetí správy bytového fondu od agentury CITY do vlasních rukou. Významná pro městský obvod  byla i změna na postu tajemníka.

 Rok 2016: Především to byla  výměna  redaktora Hrabovských listů. Místo  Petra Pavelky z Frýdku Místku (?) byl  jmenován do této funkce místní občan Petr Žižka. V krátké době tak vznikl časopis, který se významným způsobem podílí na progresivních tendencích, vedoucí k aktivitě nejenom zastupitelů, ale i široké veřejnosti. Nové Hrabovské listy budou  kvalitním  zdrojem  informací i  pro naše potomky, možná zajímavější než  zápisy v místní kronice.

Na zasedáních zastupitelstva muselo  často čelit tvrdé kritice vedení obvodu, a to jak ze strany opozičních zastupitelů tak i od přítomných občanů.

Pak jsem zaznamenal výraznou změnu v informacích o  činnosti samosprávy na webových stránkách Hrabové. Mimo jiné tam jsou zápisy z jednání výborů a komisí ( s výjimkou některých, které zde nechci uvádět jmenovitě). A také doplnění  záložky „Historie Hrabové“  o různé podrobnosti včetně informace o tom, že první písemná zmínka o existenci naší obce pochází pravděpodobně již z roku 1267.

Rok 2017: Pokračovaly tendence, započaté v minulých letech. Pro občany byly hlavním zdrojem všech důležitých informací opět Hrabovské listy.

Rok 2018: Za nejvýznamnější událost uplynulých měsíců považuji diskusi na téma „Nové srdce Hrabové“  a vznik občanského spolku „Zelená Hrabová“ , který si vytkl velmi náročný úkol, vytvořit přírodní park „Hrabovjanka“. Je to v naší době první vážnější pokus místních  občanů realizovat svůj nápad, který bude sloužit široké veřejnosti.

Na závěr mám ještě následující poznámku: nemohu se nezmínit, že na uvedených změnách se podíleli i někteří místní občané. Konkrétně  také pan Radek Orkáč, který založil v říjnu 2014 web s názvem Hrabova.info. Napsal jsem tehdy do Hrabovských novin (27.10.2014) článek s názvem „Již nejsem sám“.   Webové stránky  Hrabova.info existují dodnes a mají tam možnost svobodné diskuse (až na některé výjimky) všichni občané Hrabové. Jsme v Ostravě jediným městským obvodem, který  nabízí občanům tyto možnosti.

Příští kapitolu tohoto seriálu budu věnovat problematice letošních komunálních voleb.

13.5.2018     V.S.

 
© vladimirslavik.netstranky.cz - vytvořte si také své webové stránky zdarma