Navigace: Vladimír Slavík > Úvahy o současnosti a budoucnosti Hrabové - kapitola 1

Úvahy o současnosti a budoucnosti Hrabové - kapitola 1

 

V současné diskusi o budoucnosti Hrabové napsal příslušník mladé generace Rostislav Gromnica následující věty: „Ve srovnání rozvoje a vybavenosti okolních obcí a městských částí Hrabová nevychází vůbec dobře. Nemáme kulturní dům, školka je v dezolátním stavu, prostory pro lékařskou péči jsou nevyhovující, stejně jako parkování na Šídlovci. Chybí sportovní hala. Ale chybí i základní věci jako je kanalizace na jižním konci Hrabové nebo kvalitní internetové připojení“.

I když mohou být k tomuto hodnocení dílčí výhrady, v podstatě vystihuje realitu. Dovolím si k tomuto tématu přidat  dvě osobní poznámky.

Až legračně působila  dlouholetá diskuse mezi naši radnicí a majitelem jediného kulturního sálu v Hrabové  v restauraci  U Lípy : „Prodá nebo neprodá? Požaduje moc peněz, které nemůžeme zaplatit! A opět: prodá nebo neprodá?“  A tato diskuse pokračovala neuvěřitelných cca 20 let.

 Nebo záležitost kanalizace v jižní části Hrabové. V roce 2014 byla část Paskovské  ulice na  jižním konci Hrabové opatřena novým asfaltem. Dodatečně se zjistilo, že to byla chyba, protože do opravené Paskovské se nesmí uložit kanalizace a musí se s tím počkat až do roku 2019. Osobně bych dal v této části obce přednost kanalizaci před novým asfaltem, povrch silnice byl ještě v poměrně dobrém stavu.   Ale nikdo se mě na to neptal.

To byly pouhé dva nahodilé příklady fungování naší  radnice před rokem 2014. I já si dovolím tvrdit, že to byly roky stagnace.

S časovým odstupem těch mnoha let si uvědomuji princip fungování tehdejší samosprávy. V zastupitelstvu se setkáváme většinou se stejnými osobami, které kandidovaly za ODS, ČSSD , KSČM a KDU-ČSL.  Výkon jejich činnosti byl velmi formální, žádné mimořádné investice nebo jiné aktivity se nekonaly. V souĺadu  se zákonem o obcích se scházela rada a zastupitelstvo, ale nic mimořádného  se nekonalo, co  by posunulo Hrabovou v jejím vývoji dopředu. Pouze udržování chodu obce bez snahy o výrazné zlepšení. Kladu si otázku, zdali si alespoň někdy připomněli tito zastupitelé slova zastupitelského slibu, že svou funkci budou vykonávat svědomitě a v zájmu obce  a jejich občanů. Možná, že měli zcela jiné důvody pro svou činnost.

Až u voleb v roce 2014 nastaly určité změny. Do zastupitelstva byli zvoleni dva představitelé hnutí Ostravak a jedna zastupitelka hnutí Změna. Občané, kteří jim dali svůj hlas (byl jsem také mezi nimi)  od nich očekávali, že dosavadní stagnace ve vývoji Hrabové bude přerušena a nastanou „lepší časy“.

Toto volební období se již chýlí ke konci a nastal čas hodnocení a také účtování. O tom až v pokračování tohoto seriálu.

12.5.2018     V.S.

 

 
© vladimirslavik.netstranky.cz - vytvořte si také své webové stránky zdarma