Navigace: Vladimír Slavík > Územní plán Hrabové - aktuální stav

Územní plán Hrabové - aktuální stav

Územní plán je velmi důležitý dokument, na základě kterého se realizuje rozvoj obce, buduje se infrastruktura, staví se rodinné a bytové domy, provozovny, areály a zařízení pro kulturu, sport a odpočinek.

 V souladu se zněním stavebního zákona se provádí čas od času jeho  revize a  aktualizace.  Poslední revize proběhla v období 2019 – 2020 a výsledky popsal Ing. Jan Dvořák v srpnových Hrabovských listech.

Pokud jde o Hrabovou, bylo navrženo celkem 8 změn. Realizovány budou pouze návrhy dva. Plocha v okolí školy se mění z plochy pro hromadné bydlení na plochu pro občanské vybavení a pozemky mezi ul. Mostní a areálem TJ Sokol, doposud určené pro zástavbu RD,  se mění na plochy  pro sport.

Návrhy, kde se požadovala změna  z ploch zastavitelných na  ornou půdu nebo krajinnou zeleň, byly zamítnuty se zdůvodněním,  že by vlastníkům těchto pozemků vznikla újma na jejich majetku, kterou by bylo nutno finančně  nahradit.

Základ  nynějšího  územní plánu vznikl  v roce 1993.  Tehdy se určilo, které pozemky budou vedeny jako „stavební“ a které zůstanou nadále  ornou  půdou, trvalým  travním porostem  nebo krajinnou zelení.  V té době se uskutečnily i rozsáhlé změny vlastnictví, následkem kterých se dřívější pozemky místních občanů, převážně zemědělců, ocitly v rukou cizích developerů. Podrobnější informace o tvorbě tohoto plánu si lze přečíst v Hrabovských listech č. 3/1993. Autorem článku byl tehdejší místostarosta MOb Hrabová  Ing. Rostislav Gavlas. Tento územní plán byl  v podstatě potvrzen i při jeho revizi v květnu  2014. Starostou byl  tehdy Mgr.  Naď, místostarostou Ing.  Dvořák,  radními  Ing. Dudic, p. Lyčka a p.  Pospěch.

 Rozsáhlé pozemky  západně od  ZŠ o výměře cca 17 tis. m/2  vyměnily několik majitelů a nakonec skončily ve vlastnictví developerů, sídlících v Praze. Podobné majetkové změny proběhly  na dalších  místech Hrabové a velké rozlohy  dřívější orné půdy  se změnily  na stavební pozemky.

Ale nazpět k nedávno ukončené revizi územního plánu. Ukázalo se, že výstavba RD na některých místech přináší určité problémy. Na místě bývalých rybníků je vysoká hladina spodní vody, jinde je narušován cenný biotop, na některých místech je nutno budovat nákladnou dopravní a technickou infrastrukturu. Zaznívají hlasy, že se vytrácí původní  vesnický ráz obce,  roste dopravní zatížení místních komunikací a  ubývá zelených ploch. Ale postoj příslušných orgánů magistrátu k navrhovaným  změnám  je jednoznačný. Již dříve schválený územní plán  je nyní  velmi obtížné měnit.

Několik těch, kteří byli u vzniku  územního plánu v roce 1994 a 2014, ještě působí v místní veřejné správě. Bylo by zajímavé zjistit důvody tehdejšího preferování výstavby RD i na místech, které se nyní jeví jako problematické.

Nelze tak označit všechna místa, kde se v uplynulých letech stavělo. Bez větších problémů se postavily RD na konci ul. Na Farském,  v blízkosti křížení ul. Domovské a Bažanové, v prostoru mezi ul. Bělskou  a  Na Janošku . Probíhá výstavba řadových RD u Krmelínské ulice Na Žižkově a u ulice U Řeky.

 Další desítky RD se postavily v Hrabové  na dalších různých místech.

Za „tikající bombu“ považuji  územní studie. Ty jsou  připraveny pro lokality Na Šajaru I a Na Šajaru II, Na Luhu, U Řeky, K Pilíkům II  a Poplužní.  Podle nich bude možno postavit v Hrabové dalších cca 170 RD, což považuji za velký problém. Naštěstí se na těchto plochách ještě  stavět nezačalo.  Stavebníci dávají přednost místům, kde není nutno budovat drahou infrastrukturu. Ale nemusí tak tomu být vždy.

9. 8. 2021   V.S.

 
© vladimirslavik.netstranky.cz - vytvořte si také své webové stránky zdarma