Navigace: Vladimír Slavík > Územní plán Ostravy v roce 2020

Územní plán Ostravy v roce 2020

 

Na územním plánu našeho města mi především  vadí, že  vytváří  v některých okrajových městských obvodech předpoklady pro budování „paneláků  naležato“.  Tyto pomyslné paneláky jsou často vytvořeny  i z několika desítek RD.  

 Pro  kritiku těchto nově vznikajících   satelitních městeček   mám následující důvody:  V okrajových  městských obvodech neexistuje  pro  hromadnou výstavbu RD potřebná infrastruktura.  Místní dopravní komunikace nejsou připraveny na větší provoz. Jsou to často cesty  bez potřebných základů  a  bez chodníků.  Také zde není  odpovídající kapacita školek, škol, sportovních  a kulturních zařízení atd. To vše bude nutno  za velké peníze dobudovat.

Pak je zde problém s dopravním zatížením  našeho  města. Významný počet obyvatel předměstí  denně dojíždí osobními auty do vnitřních částí Ostravy.  Neexistují  tam však  potřebná parkoviště!  Ty bude nutno teprve vybudovat, a to s obrovskými finančními náklady. To všechno jsou důsledky  neuváženého územního plánu.

Nejsem vystudovaný sociolog, ale myslím si, že  budování těchto satelitních městeček se musí negativně projevit i ve vztahu nových  obyvatel  i k místním záležitostem.  Tím míním zájem této „náplavy“  o fungování  složitého organismu obce. Záměrně používám výraz „náplava“.  Aby se  čerstvě přistěhovaní  majitelé  nových RD  přeměnili na „starousedlíky“,  to trvá poměrně dlouho.  Teprve po určité době mohou porozumět  potřebám  svého nového bydliště. To není pouze  nově postavený RD, ale i široké okolí.  Tito občané ve velké většině nemají o místní politiku a s tím spojenou problematiku  zájem a nejsou pro  místní komunitu velkým přínosem. 

Tímto končím tento úvod a přejdu  na podstatu dnešního sdělení.

Prostudoval jsem si opakovaně  území plán  města a  svá  dnešní tvrzení mohu doložit následujícími daty:

V okrajových částech města  se počítá s neúnosně velkými „zastavitelnými plochami pro bydlení“, tedy s plochami pro výstavbu RD.  Detaily jsou v tabulce č. 3  ÚP.  Zatímco celoměstský průměr  těchto ploch je 3,3 % z celkové rozlohy Ostravy , činí obdobný  údaj  v Hrabové 6,7 % z rozlohy naší obce, v Nové Bělé dokonce 7,3 %, ve Staré Bělé 4,5% a v Proskovicích 5,5%.  Pokud jde o Novou Bělou, existují územní studie pro prostor severně od ulice Hrabovská  s možností budoucí výstavby 93 RD!  Je to v těsné blízkosti Hrabové. Pravděpodobně se to negativně projeví i  v  dopravním zatížení naší Paskovské ulice.

Můj závěr nad těmito čísly je následující: V okrajových městských obvodech jsou určeny  pro budoucí  zástavbu RD  příliš velké plochy, kde je dnes orná půda, zahrady, louky. Nemůže se to neprojevit v celkovém životním prostředí.  Bude méně zeleně, méně přírody, méně ptáků a motýlů, méně stromů, méně  čerstvého vzduchu. Ten bude navíc  znehodnocen výfukovými plyny z dalších motorových vozidel . Vždyť obyvatelé každého nového RD potřebují minimálně jedno auto.

Z uvedených čísel  mimo jiné také vyvozuji, že územní plán nepočítá dostatečným způsobem se zástavbou proluk a  dalších vhodných ploch pro potřeby bydlení uvnitř  našeho města.  Jakoby se občané vyzývali, aby si budovali své domovy na perifériich.

Ve výše uvedených  okrajových městských obvodech  územní plán velice šetří na občanské vybavenosti.  Pominu plochy pro rozšiřování místních hřbitovů. Na ty je naštěstí pamatováno.

Pro školy, zdravotnictví, kulturu,  sport a rekreaci se v Hrabové  a v Nové Bělé neplánují žádné plochy, ve Staré Bělé 0,28 hektarů  a v Proskovicích 1,5 ha. Velikost těchto ploch  se mi jeví jako zcela nedostatečná. Zájemce o detajlnější informace odkazuji na tabulku č. 4 ÚP.  

Přitom Územní plán Ostravy je z hlediska budoucího rozvoje města a  městských obvodů velmi důležitý!

 Zdokonalování existujícího   územního plánu není  snadné.   Mimo jiné také proto, že  samosprávy menších městských  obvodů  této problematice  příliš nerozumí.     Neznám v Hrabové nikoho, který by se touto záležitostí kvalifikovaně zabýval .  Toto své tvrzení opírám o obsah zápisů z jednání zastupitelstva  a komise VDE. Nikdo z celkového počtu patnácti zastupitelů  Hrabové nejeví snahu se tomuto tématu podrobně a kvalifikovaně  věnovat.  Myslím, že nás  naši potomci  za tuto neschopnost  a lehkomyslnost nepochválí.

19.7.2020      V.S.

 
© vladimirslavik.netstranky.cz - vytvořte si také své webové stránky zdarma